Folk Danmark – Januar 2014

Folk Danmark – Januar 2014

Godt og vel et år er nu gået siden stiftelsen af Folk Danmark (FD). FD er medlemsbaseret og er den samlende musikpolitiske og faglige organisation på området med deltagelse af DMF, DAF og DJBFA i bestyrelsesarbejdet. Etablering af web-baserede kommunikationsflader udadtil har været vigtigt. Dette arbejde har resulteret i at www.folkdanmark.dk og www.facebook.com/folkdanmark  nu er fuldt funktionelle. Der sker dog stadig tilretninger. “Foreningen arbejder for at udvikle og udbrede den […]

”Ægte folketone fra en global afkrog kan erobre verden”- Oluf Høst.Gudhjem.

”Ægte folketone fra en global afkrog kan erobre verden”- Oluf Høst.Gudhjem.

Dansk Folkemusik i Sydney Operahouse. Rune Tonsgaard Sørensens flotte modtagelse af Kronprins parrets ”Stjernedrys Pris” i Sydneys Operahouse mandag d.28. oktober, sætter bl.a. focus på Dansk Folkemusik’s høje niveau nu og her !! Pris modtagelsen blev efterfulgt af optræden af Dreamers Circus, som er den trio hvor Rune Tonsgaard Sørensen især udfolder sig inden for folkemusik genren. Om end af kort varighed, så viste de tre musikeres optræden, – udover […]

Hvad har turne’erne i udlandet kostet?

Hvad har turne’erne i udlandet kostet?

Med ansøgningsfrist mandag d. 5. august 2013 træder den nye pulje for international transportstøtte til folkemusikområdet i kraft. Der ydes ikke længere støtte til egentlige transportudgifter, men derimod støttes ”samlet underskud” med kun 50%. På folkemusik.dk kan man se, hvor meget der er bevilget i udlandsturnéstøtte over en periode på ca. 1½ år. Beløbene dækker 2012 og noget af første halvdel af 2013. Tallene vedrører alene udlandstransportstøtte til folkemusikken under […]

ROSA’s International Live-pulje

ROSA’s International Live-pulje

Folk Danmark har med baggrund i debatten om den ny ”International Live-pulje” og ansøgningsfristen d. 5. august anmodet ROSA om dialog. Anmodningen om dialog er rettet til såvel ROSA’s sekretariat som bestyrelse. Folk Danmark har derudover anmodet Kulturstyrelsen om en vurdering af, hvorvidt der vil kunne optræde problemer i de tilfælde, hvor udlandsturnerende bands anvender ROSA’s ”International Live-pulje” samtidig med støtteordningen: ”Orkestre, Bands …Virksomhed” (kunst.dk),  i og med det forhold, […]

Markant sænkelse af støtteniveauet med ROSA’s ny ”International Live-pulje”

Markant sænkelse af støtteniveauet med ROSA’s ny ”International Live-pulje”

Med ansøgningsfrist mandag d. 5. august træder den ny pulje for international transportstøtte i kraft. Der støttes ikke længere egentlige transportudgifter, men derimod ”samlet underskud”, med kun 50% af dette. I støtteudregningen fratrækkes det honorar orkestret har opnået, samt anden opnået støtte fra de samlede udgifter. Og det endelige ”samlede underskud” inkl. et honorar på 1000 kr. pr. musiker pr. dag på udgiftsiden, er det facit, som ROSA anvender i […]

Krumtappen i folk- og roots musikken

Krumtappen i folk- og roots musikken

”De bands der kommer ud at spille er dem der løfter området videre – de cementerer det høje niveau som har løftet Folkemusikgenren op på niveau med de øvrige rytmiske genrer, sådan som vi har oplevet det igennem de sidste 10 – 15 år, og det er de bands som vi som spillesteder gerne vil booke for de kan levere! ” – Eskil Romme, Halkær Kro. Når man løber ned […]