Folk Spot i Danmark og spot på dansk folk i udlandet

Folk Spot i Danmark og spot på dansk folk i udlandet

ROSA stod i forbindelse med årets Tønder Festival bag afviklingen af Folk Spot Denmark 2013 på Visemøllen. Folk Danmark var til stede og vil gerne kvittere for et godt arrangement. Det bar helt tydeligt  præg af det gennem de seneste 5 års oparbejdede netværk og kompetencer i Danish Roots, som stod for planlægningen. Arrangementet var godt besøgt af europæiske musikbranchefolk ,og alle virkede tilfredse og glade for invitationen til at […]

Driftsstøtte til ”Orkestre, bands, kors og ensemblers virksomhed” i 2014.

Driftsstøtte til ”Orkestre, bands, kors og ensemblers virksomhed” i 2014.

Kulturstyrelsens pulje til driftsstøtte (DS) har ansøgningsfrist den 15. august. Det er vigtigt at læse betingelserne grundigt igennem på Kulturstyrelsens hjemmeside,  idet der indgår en del formaliteter i ansøgningsproceduren. Statens Kunstråds Musikudvalg behandler ansøgningen, og under Sådan vurderes din ansøgning fremgår det, at udvalget  vurderer den kunstneriske kvalitet og lægger særlig vægt på beherskelse af form og udtryk, originalitet og nyskabelse, samt vision og ambition. Ansøgernes hidtidige og fremtidige aktivitetsniveau […]

Danish Roots efterlyser nykomponeret roots- og folkemusik til internationalt PR-album!

Danish Roots efterlyser nykomponeret roots- og folkemusik til internationalt PR-album!

Danish Roots – Growing in the World efterlyser ny musik til et Danish Roots PR- album 2014, som skal distribueres rundt i verden. Målet er at støtte og promovere komponister og musikere indenfor den danske roots- og folkemusik, som turnerer internationalt med musik fra Danmark. Temaet for dette album bliver “Contemporary roots and folk music from Denmark”, hvilket vil sige, at tekst og musik skal være skrevet og komponeret af […]

Hvad har turne’erne i udlandet kostet?

Hvad har turne’erne i udlandet kostet?

Med ansøgningsfrist mandag d. 5. august 2013 træder den nye pulje for international transportstøtte til folkemusikområdet i kraft. Der ydes ikke længere støtte til egentlige transportudgifter, men derimod støttes ”samlet underskud” med kun 50%. På folkemusik.dk kan man se, hvor meget der er bevilget i udlandsturnéstøtte over en periode på ca. 1½ år. Beløbene dækker 2012 og noget af første halvdel af 2013. Tallene vedrører alene udlandstransportstøtte til folkemusikken under […]