Dagsorden ved Folk Danmarks generalforsamling den 9. marts 2014

Dagsorden ved Folk Danmarks generalforsamling den 9. marts 2014

Søndag den 9. marts 2014  kl. 14.00  –  Det Bruunske Pakhus, Fredericia 1)     Valg af dirigent og referent.           –   Bestyrelsen foreslår Lars Peter Nitschke som dirigent. –   Udpegning af referent og stemmetællere. 2)     Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.           –  Formanden vil forelægge mundtlig beretning ved generalforsamlingen. 3)     Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.           –  Fremlægges ved generalforsamlingen, regnskab og status er tilgået de valgte revisorer. 4)     […]

Den nordiske tone

Den nordiske tone

– historien om fire danske musikeres søgen efter tonen som er tættest på hjertet af Morten Alfred Høirup ”I aften skal vi finde Nordens tone..”, sådan præsenterer pianisten Pojken Flensburg, aftenens program for publikum i den fyldte kirke Gl. Åby Kirke, ikke så langt fra Århus, Danmarks næststørste by. Pojken er pianist og grundlægger af den danske kvartet, Nordens Tone, som udover ham selv består af saxofonist, Hans Mydtskov, kontrabassist […]