Nyhedsbrev – Februar 2015 – Folk Danmark

Nyhedsbrev – Februar 2015 – Folk Danmark

Efter et travlt efterår, især med DMA Folk på programmet, har FD sidst på året skruet op for arbejdet med vores bud på en fremtidig strategi for Folkemusikområdet fra 2017, hvor de gældende genreaftaler udløber.

Møder og drøftelser med nøglepersoner fra det rytmiske område har været første skridt, og FD tager næste skridt i form af færdiggørelse af bestyrelsens strategipapir som efter planen fremsendes til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik i marts. Udvalget indkalder repræsentanter for FD senere på foråret med drøftelser af Folkemusik områdets fremtid, fra 2017, for øje.

FD’s ønske er først og fremmest at gå de kommende drøftelser i møde med friskest mulige genreøjne og så åben en indstilling til fremtiden som overhovedet muligt. Generelt kan det forventes at Kulturstyrelsen, som forvalter området, vil præsentere genreområdet for strukturelle ændringer som udfordrer hidtidige opfattelser og indretninger på området og FD ønsker at møde evt . udfordringer så åbent som muligt.

Helt afgørende i forhandlingerne vil det for FD blive at genren atter, fra 2017, selv får mulighed for at stå for de grundlæggende prioriteringer for Folk & Roots området, med en stærk profil på sikringen af live musikken og udøvendes vilkår.

FD ønsker at fremstå organisatorisk inkluderende på Folk & Roots området så det kan sikres at de forskellige genregrupperinger og undergrupperinger får så ens vilkår som muligt, og følgelig repræsentativt kommer til at stå så stærkt som muligt.

FD har løbende en dialog med ROSA omkring forvaltningen af genreopgaven på folkemusikområdet.

Drøftelserne har især drejet sig om den internationale transportstøtte og ROSA har lyttet til flere af FD’s anbefalinger på området, og uanset det faktum at der stadig er ”knaster” som der med FD’s opfattelse ikke er løst, vil vi gerne kvittere ROSA for at have lyttet og nu udtrykt vilje til i visse henseender at ændre på vilkårene for turne virksomhed internationalt . ROSA udmelder, på folkemusik.dk, herom først i det nye år om hvilke ændringer der vil være komme til at gælde.

FD opfordrer så mange som muligt til at møde op til generalforsamlingen søndag den 1. marts kl. 15 – 17 på Det Bruunske Pakhus i Fredericia. Situationen omkring områdets fremtid i relation til ovenstående samt debat om aktuelle forhold vil blive prioriteret højt i dagsordenen. Der er også valg til bestyrelsen og selvom bestyrelseskandidaterne på valg modtager genvalg, så opfordres interesserede til at stille op til bestyrelsesvalget. Efter afviklingen af generalforsamlingen bydes der på aftensmad henad kl. 17.30.

Det Bruunske Pakhus præsenterer, kl 20 samme aften, Andreas Tophøj & Rune Barslund duo, – så det vil være muligt at runde dagen af med et godt bud på hvad Dansk Folkemusik kvalitetsmæssigt står for i disse år.

Vi har med stiftelsen af FD for cirka 2 år siden sat et vigtigt fartøj i søen. Vejrudsigten er bl.a. af historiske årsager, ikke ubetinget til vores fordel, men hvis vi sammen viser at vi både vil og kan navigere , er forudsætningerne for at komme sikkert i havn de bedste.

På vegne af Folk Danmark – Eskil Romme

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.