Indstillinger til Danish Music Awards Folk 2015 – Åben nu !

Indstillinger til Danish Music Awards Folk 2015 – Åben nu !

De enkelte priser og kriterierne.

Indstillinger til de enkelte priskategorier under Danish Music Awards Folk 2015.

For alle kategorier gælder, at der kan indgives en indstilling for hver kandidat inden for den valgte kategori. Alle indstillinger skal indgives via onlineadresserne angivet nedenfor ved hver enkelt kategori.

Indstillinger og indstilleres navne bliver ikke offentliggjort. For enhver indstilling gælder, at den person eller virksomhed, der foretager indstillingen, samtidig bærer ansvaret for:

– at de formelle krav i pågældende kategori er opfyldt
– at kunstner, orkester, komponist mv. har accepteret at blive indstillet, og
– at eventuelle andre rettighedshavere ligeledes er indforstået.

Hvis der opstår tvivlspørgsmål skal indstilleren fremlægge fornøden dokumentation. I modsat fald vil indstillingen blive afvist.

Deadline for indstillinger er den 27 september 2015.

 

  1. Indstilling til Årets Udgivelse (album)

Alle kan indstille albums, der er udgivet i perioden 01.07.2014 – 30.06.2015.

Album defineres i denne sammenhæng som en samlet udgivelse på over 30 minutter, som er offentligt anskaffelig. Både fysiske udgivelser og online-albums mv. kan indstilles.

Indstillingen skal angive: albumtitel, kunstnernavn, udgiver, udgivelsesdato, billede af for- og bagsidecover. Der skal uploades mp3 filer for hele albummet. Indstillerens navn og funktion (pladeselskab, udgiver eller kunstner) samt kontaktinformationer skal fremgå af indstillingen.

Link til indstilling af Årets Udgivelse (Album): http://app.festivall.dk/application/RwAAAA/

  1. Indstilling til Årets Komponist

Alle kan indstille en komponist med minimum 3 værker på et album udgivet i perioden 01.07.2014 – 30.06.2015. Den indstillede skal være krediteret som komponist på hvert enkelt værk, der lægges til grund for indstillingen. Kun enkeltpersoner kan indstilles.

Er der tale om et værk skrevet af to komponister, kan de to indstilles hver for sig, hvis det ønskes. Ikke sammen.

Album defineres i denne sammenhæng som en samlet udgivelse på over 30 minutter, som er offentligt anskaffelig. Værker fra både fysiske og udgivelser og online-albums mv. tages i betragtning.

Indstillingen skal angive: navn på sangskriveren og mindst 3 titler. Der skal uploades mp3 filer for de indstillede titler, samt indscannede billeder af for- og bagside af albumcoveret. Indstillerens navn og funktion (pladeselskab, udgiver eller kunstner) samt kontaktinformationer skal fremgå af indstillingen.

Link til indstilling af Årets Komponist: http://app.festivall.dk/application/TgAAAA/

 

  1. Indstilling til Årets Sangskriver

Alle kan indstille en sangskriver med minimum 3 værker på et album udgivet i perioden 01.07.2014 – 30.06.2015. Den indstillede skal være krediteret som forfatter/sangskriver på hvert enkelt værk, der lægges til grund for indstillingen. Kun enkeltpersoner kan indstilles.

Er der tale om et værk skrevet af to sangskrivere, kan de to indstilles hver for sig, hvis det ønskes. Ikke sammen.

Album defineres i denne sammenhæng som en samlet udgivelse på over 30 minutter, som er offentligt anskaffelig. Værker fra både fysiske og udgivelser og online-albums mv. tages i betragtning.

Indstillingen skal angive: navn på sangskriveren og mindst 3 titler. Der skal uploades mp3 filer for de indstillede titler, samt indscannede billeder af for- og bagside af albumcoveret. Indstillerens navn og funktion (pladeselskab, udgiver, publikum/lytter eller kunstner) samt kontaktinformationer skal fremgå af indstillingen.

Link til indstilling af Årets Sangskriver: http://app.festivall.dk/application/SQAAAA/

 

  1. Indstilling til Årets Musiker / Sanger

Alle kan med tilladelse fra kandidaten indstille en instrumentalist, vokalist eller anden udøvende kunstner på baggrund af 3 eksempler på liveoptræden eller medvirken ved udgivelser eller andre projekter mv. i perioden 01.07.2014 – 30.06.2015. Enkeltpersoner eller fælles kunstnernavn for band/gruppe kan indstilles.

Indstillingen skal angive: navn(e) og instrument(er)/vokal, og endvidere en konkret begrundelse (max 40 ord) for indstillingen med oplysning om f.eks. liveoptrædener, udgivelser, tracks, projekter mv. Eventuelle musikudgivelser, som ønskes lagt til grund for bedømmelsen, skal uploades i mp3 format. Desuden navn og kontaktinformationer på indstilleren.

Link til indstilling af Årets Musiker/Sanger: http://app.festivall.dk/application/SwAAAA/

 

  1. Indstilling til Årets Nye Talent

Alle kan med tilladelse fra kandidaten indstille nye, ikke-etablerede solister eller grupper, som i perioden 01.07.2014-30.06.2015 i særlig grad har gjort sig bemærket gennem liveoptræden, udgivelse af debutalbum, demo tracks eller anden formidling.

Det understreges, at de enkelte musikere i en duo eller gruppe skal være ikke-etablerede musikere. En ny duo bestående af erfarne musikere, betragtes således ikke som et nyt talent.

Indstillingen skal angive: kunstnernavn samt en konkret begrundelse (max 40 ord) for indstillingen med oplysning om f.eks. tracks, debutkoncert, udgivelse, kompositioner, liveoptræden og medvirken i aktiviteter i genrens vækstlag mv. Eventuelle musikudgivelser, som ønskes lagt til grund for bedømmelsen, skal uploades i mp3 format. Desuden navn og kontaktinformationer på indstilleren.

Herudover skal de indstillede musikere være indforståede i at medvirke ved en afstemningskoncert i Hillerød lørdag d. 14. november 2015 i tidsrummet mellem kl. 17 og 24. Medvirken omfatter præsentation og optræden i 20 minutter. Der ydes godtgørelse for transportomkostninger i tilknytning til denne medvirken. Derimod ydes der ikke honorar for optræden. Folk Danmark vil arbejde på, at få en bred pressedækning af arrangementet.

Link til indstilling af Årets Nye Talent: http://app.festivall.dk/application/TAAAAA/

 

  1. Indstilling til Årets Traditionspris

Alle kan med tilladelse fra kandidaten indstille en person eller gruppe mv., der gennem udøvelse, fordybelse i, udgivelser, projekter eller andet har ydet en særlig indsats for formidling, udbredelse eller fornyelse af den traditionelle musik, eller som i særlig grad har vedligeholdt en musikalsk tradition indenfor genren.

Indstillingen skal angive: navn på kandidat samt en konkret begrundelse på max. 40 ord for indstillingen med oplysning om f.eks. projekter, arrangementer, liveoptræden eller udgivelser mv. Eventuelle musikudgivelser, som ønskes lagt til grund for bedømmelsen, skal uploades i mp3 format. Desuden navn og kontaktinformationer på indstilleren samt den indstillede kunstner.

Link til indstilling af Årets Traditionspris: http://app.festivall.dk/application/TQAAAA/

 

Udover disse 6 Awards uddeles der også en musikerpris, det vil sige en pris, hvor musikerne vurderer og nominerer de indstillede i en kategori. Det er i år: Årets Folk Spillested

 

  1. Årets Folk Spillested

Alle kan med tilladelse fra kandidaten indstille et spillested eller arrangør, som i perioden 01.07.2014 – 30.06.2015 har afholdt minimum 6 koncerter/arrangementer, hvor fokus har været på præsentation af roots- og folkemusik i Danmark, og hvor folk/roots navnet har været hovednavnet hver gang.

Indstillingen skal angive: navn på spillested/arrangør samt en skriftlig begrundelse på max 40 ord, som er egnet til offentliggørelse. Endvidere dokumentation for spillestedets koncerter/arrangementer, samt navn og kontaktinformationer på indstilleren og spillestedet.

Juryen, som nominerer seks spillesteder, og som ud fra nomineringerne vælger Årets Spillested, vil i år udelukkende bestå af musikere, som rejser meget rundt og spiller, og som derfor udgør én af de store brugergrupper af spillestederne.

Link til indstilling af Årets Spillested: http://app.festivall.dk/application/SgAAAA/

 

Kontakt vedr. indstillinger: Lone Lambert, Folk Danmark på info@folkdanmark.dk eller tlf. +45 21 789 384

 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.