Folk Danmark Nyhedsbrev September 2015

Folk Danmark Nyhedsbrev September 2015

Nyhedsbrev september 2015

Nu er sommerens festivaler og open air events ved at være historie. Folkemusikken har fået endnu et løft rundt omkring i landet, både ved en bred vifte af roots- og folk koncerter og til arrangementer side om side med jazz, rock og klassisk musik. Mange nye publikummer har opdaget genren – og også medierne inklusive DR har givet folkemusikken mere plads.

Flere danske bands og musikere optræder i udlandet. Udviklingen har været tydelig i en årrække, i høj grad understøttet af satsninger som Folk Spot i Tønder, webkanalen RadioFolk samt støtte til udlandsturneer og optræden på store internationale festivaler. Det arbejde skal fortsætte og udbygges.

I den kommende tid sætter Folk Danmark fokus på:

  • Danish Music Awards Folk 2015. Der er åbent for indstilling i de seks kategorier: Udgivelse, Komponist, Sangskriver, Musiker, Tradition samt Årets Nye Talent frem til den 27. september. Se mere her
  • Du kan også indstille forslag til den nye Folk Spillestedspris. Den uddeles sammen med awarderne ved prisfesten i København den 28.november. Program og sted bliver offentliggjort om et par uger.
  • Talent-prisen har sin egen koncert, der i år gennemføres i samarbejde med Klaverfabrikken i Hillerød den 14. november.
  • Planlægning af Copenhagen Folk Festival 2016. Den første udgave blev gennemført i sommer som led i Copenhagen Jazz Festival. En beskeden begyndelse med opbakning fra Fanø Free Folk, Folk-Oplysningen, Tønder Festival m.fl. og markant støtte fra DAF, DJBFA, DMF, DPA og ROSA. Se mere her

Bestyrelsen arbejder også videre med de overordnede strategier for at styrke dansk roots- og folkemusik i ind- og udland:

  • Fortsat dialog med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om midtvejsevaluering af genreopgaven 2013-16 samt fremtidig organisering af folkemusikområdet.
  • Deltagelse i tværgående samarbejder med danske og internationale aktører.
  • Genoprettelse af websider og kommunikation efter en serie hackerangreb, hvor Folk Danmarks hjemmeside har været delvis ude af drift i forår/sommer 2015.

Andet nyt fra bestyrelsen:

  • Steen Dahl er ny formand for bestyrelsen, han afløser Eskil Romme, som har været formand siden foreningens stiftelse i 2012. Eskil fratræder efter eget ønske og er fortsat medlem af bestyrelsen.
  • Lena Brostrøm er indtrådt i bestyrelsen som repræsentant for Dansk Artist Forbund (DAF) i stedet for Signe Svendsen.

Venlig hilsen og godt efterår til jer alle –

Formand for Folk Danmark, Steen Dahl

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.