Spillesteder og honorering

Spillesteder og honorering

Spillesteder og honorering

Derfor, – kære musikere og bands – I er i jeres gode ret til at forvente tarifmæssig honorering generelt, såvel juridisk som moralsk set, for hovedparten af de midler der går til jeres honorarer kommer fra det offentlige.

Folk Danmark vil gerne medvirke til, at der kommer mere fokus på hvilke retningslinjer, der er gældende for de af Statens Kunstråds støttede spillesteder.

Der findes 3 hovedkategorier af støttede spillesteder:

  1. Regionale spillesteder
  2. Honorarstøttede spillesteder
  3. Andre arrangører og musikforeninger der arrangerer mindst 4 koncerter om året.

Alle kategorier er forpligtet til tarifbaseret honorering, men hvor dette for de Regionale Spillesteder er en generel forpligtelse, gælder det for de andre arrangører (honorarstøttede og koncertarrangører), at dette kun gælder for arrangementer som pågældende arrangør indregner under sine støttede aktiviteter, hvilket dog i praksis vil sige stort set alle arrangementer.

Den ekstra krølle på denne sag er jo så oven i hensynet til transportstøtten, som uden hensyn til arrangør kategorier m. v. kræver, at der honoreres med tariffer til alle i orkestret.

En nylig skærpelse fra Kunststyrelsen understreger, at alle som til et givet arrangement står på scenen skal altså honoreres med en tarif hver, for at arrangøren har overholdt sine forpligtelser i forhold til retningslinjerne omkring støtten fra Kunstrådet.

Så kære musikere og bands – I er i jeres gode ret til at forvente tarifmæssig honorering generelt, såvel juridisk som moralt set, for hovedparten af de midler der går til jeres honorarer kommer fra det offentlige.

Vi vil fra FD’s side forsøge at holde fokus på spillesteds situationen, så har I oplevelser og informationer udefra ”Live Danmark” som er relevante så skriv med her.

På vegne af Folk Danmark, – Eskil Romme

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.