Folk og Roots koncertarrangør 2014

Folk og Roots koncertarrangør 2014

Folk og Roots koncertarrangør 2014 – Lidt information om Puljerne som kan søges via kunst.dk

D. 15 august er en vigtig dato for de som går med planer om at springe ud som koncertarrangører i 2014.

Også d. 15 oktober er der deadline, men for de der søger støtte under ”honorarstøtte” ordningen.

Denne kræver 50% lokal medfinansiering samt mindst 10 koncerter fordelt over mindst 6 måneder. Mere herom senere.

Pr 15. august: Der findes 2 puljer, der kan søges.

a) Fra 4 -9 koncerter følg linket her

b) Mindst 10 koncerter følg linket her

Der er ikke noget krav om organisatoriske formaliteter, altså man behøver ikke at stifte en forening for at kunne søge.

Husk, det drejer sig om Kunststøtte til koncert virksomhed af høj kvalitet (ikke underholdning).

Vedrørende punkt a) : Det er et krav, at man har lokal medfinansiering på 50 % af det ansøgte beløb – dvs. søger man om støtte på 22.000 kr (= 8 koncerter under punkt a) skal der suppleres med lokal støtte på 11.000 kr. fra fx kommunal eller privat sponsorering.

Vedrørende punkt b) : Samme som punkt a) men ikke nogen konkret procent sats.

Læg især mærke til, at for begge ordninger lægges der vægt på dels at ”koncertvirksomheden har en klar og ambitiøs kunstnerisk profil” og det er en betingelse at: Mindst én af koncerterne er fornyende med hensyn til form, repertoire eller musikere – Dvs. at det accepteres ikke at man præsenterer det samme program år efter år.

Det er et krav, at der ydes tarifmæssig honorering til de koncerter der søges til. Man skal således betale alle musikere til et givet arrangement de gældende tariffer.

Der skal angives ”Navn på de orkestre/ensembler, der ønskes engageret” og generelle overvejelser om repertoire skal også oplyses. Disse vigtige krav har til tider forvoldt en del problemer især for førstegangs men også for tidligere ansøgere.

Det er vigtigt at slå fast, at eftersom man er i ansøgningsfasen på det tidspunkt man indsender ansøgningen, kan man ikke opgive et komplet repertoire/orkester valg, men det drejer sig om at angive en retning og et ambitionsniveau for sine koncertaktiviteter.

Kulturstyrelsen oplyser, at man er velkommen til at ringe eller skrive hvis man har spørgsmål.

Connie Nielsen con@kulturstyrelsen.dk tlf.: 3374 4541.

Man er også velkommen til at kontakte undertegnede på tlf.: 2049 3530.

Eskil Romme

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.