Folk Danmark nyhedsbrev

Folk Danmark nyhedsbrev

Folk Danmark – De første 8 måneders erfaringer. Her kort før det meste af landet går på sommerferie, kan vi se tilbage på 8 begivenhedsrige måneder for Folk Danmarks (FD) bestyrelse.

Efter stiftelsen af foreningen eller organisationen om man vil, tilbage i oktober sidste år, gik der lidt tid med at få bestyrelses pladserne formelt set på plads. De folkevalgte, Kirstine Uhrbrand, Tove De Fries, Poul Henrik Jensen, Peter Eget og undertegnede, samt vores to suppleanter, Steen Dahl og Henrik Jansberg, var jo på plads, men der gik lidt tid inden de fire udpegende organisationer formelt havde deres kandidater, DAF, Mikkel Engel og endelig fra FMS(Folkemusik Sammenslutningen) Kristian Bugge.

I det tidlige forår blev DJBFA efter anmodning fra Morten A. Høirup, bedt om at finde en anden til bestyrelsesposten, og dette endte endeligt med at Sidse Holte blev DJBFA’s medlem af FD’s bestyrelse.

FD havde fra dag et som ny organisation på det rytmiske genreområde nok at se til.

I et referat fra Statens Kunstråds Musikudvalgs møde i september fandt vi ud af, at der var budgetteret med en beskærelse af rammebeløbet til Folkemusikområdet på næste 30 %, og uanset at det allerede på dette tidspunkt lå fast, at ROSA var den organisation der fra 2013-16 ville få overdraget håndteringen af Statens Kunstråds midler til Folkemusikområdet, stod det klart, bl. a. med opbakning fra ROSA, at FD måtte gøre indsigelse overfor så drastisk en nedskæring.

Det skulle senere vise sig, at vores protester var nytteløse, ligesom en anmodning om dialog med Musikudvalget var nytteløs.

I FD’s bestyrelse valgte vi da at kigge fremad og efter at vores endelige vedtægter var på plads efter den 1. ordinære generalforsamling i marts, sendte vi en anmodning til Musikudvalget med ønske om en dialog omkring Folkemusikområdets fremtid.

Til vores skuffelse blev denne anmodning også afslået bl. a. med den begrundelse, at det siddende Musikudvalg kun sidder året ud og derfor ikke ser det værende relevant at drøfte fremtiden med FD. Ved siden af vores opmærksomhed rettet mod Kunstrådets Musikudvalg har vi været meget optaget af at få etableret gode og konstruktive relationer til ROSA. Dette arbejde må vi her ved udgangen af juni måned konstatere at have båret frugt. – Der har været afholdt møder såvel på formelt plan som på mere uformelt plan – sidste senest i forbindelse med Folkemødet på Bornholm, hvor undertegnede havde et langt og godt møde med ROSA’s daglige leder Gunnar Madsen.

FD har tilbudt at bidrage med de mange kompetencer som vi råder over såvel på bestyrelsesniveau som længere nede i rækkerne, hvilket ROSA også velvilligt at udvist interesse for. Og vi hilser ROSA’s nyligt udpegede ”ansøgningsudvalg” velkomment, til hvilket ROSA som en ud af 3 medlemmer har udpeget Kirstine Uhrbrand (medlem af FD’s bestyrelse) – de øvrige to er Leif Skov, tidligere leder af Roskilde Festival og Hans Mydtskov fra Odense.

Et fælles mål for FD og ROSA er at kunne indgå en formel samarbejdsaftale i løbet af andet halvår af 2013, og vi håber at kunne melde mere ud herom efter sommerferien.

FD fik tidligt efter nytår sin profil på Facebook etableret, og vi er stolte over nu at være klar med vores egen hjemmeside, folkdanmark.dk.

Vi tror på at kombinationen af de to web løsninger er ideel og vi opfordrer alle til at holde sig orienteret og i øvrigt deltage i den nødvendige og vigtige debat som vi håber vil blive etableret på hjemmesiden.

FD er som ansvarlig arrangør lige nu for alvor kommet i gang med forberedelserne til årets DMA Folk, som kommer til at foregå i november. Yderligere oplysninger forventes at være klar først i august.

Det bliver en vigtig begivenhed for Folk & Roots området . Arbejdet med DMA FOLK 2013 bliver det første helt konkrete samarbejdsprojekt ml.

FD og ROSA. Fra FD’s side vil vi bestræbe os på at supplere det grundige arbejde som ROSA allerede har lagt grunden til, med speciel viden og informationer på de områder, hvor vi besidder en sådan, og de næste års parløb mellem ROSA og FD håber vi dels kan være med til atter at få området godt op at køre fagligt, musikalsk og levende, – dels at kunne få den vigtige følge at Folk & Roots området kan vil komme til at stå samlet frem også kulturpolitisk.

Her til slut vil jeg kort komme ind på det allervigtigste for FD – og det er alle jer aktive formidlere og brugere derude dette handler om!

Mange af jer har allerede meldt sig ind i FD og vi håber stærkt at tendensen breder sig yderligere.

Det er, som det rytmiske genreområde generelt ser ud i dag, ikke nogen selvfølge at der bygges på et aktivt medlemsdemokrati, men det er faktisk nok den vigtigste forudsætning for FD som vi ser det nu og her i bestyrelsen.

Vi kan ikke love store og spektakulære tiltag her og nu, men vi kan love, at vi vil gøre alt hvad vi magter for at Folkemusikken igen kommer på benene og bliver i stand til selv at tage vare på området såvel fagligt som politisk.

Der er ingen lette løsninger der ligger lige for – men vi tror på at seriøsitet og vedholdenhed kan gøre en forskel på sigt. Er du ikke allerede medlem, så skynd dig at blive det, og få dem du kender med interesse for Folk & Roots området til at gøre det samme. Med de bedste hilsener Eskil Romme

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.