Nu får Danmark rigsspillemænd, som i Sverige

Nu får Danmark rigsspillemænd, som i Sverige

Danmark har nu fået en rigsspillemandsordning. Inspirationen kommer fra Sverige, hvor en sådan ordning har eksisteret i 100 år.

Formålet er styrke den danske traditionsmusik ved at fremme kvaliteten i spillet og fordybelsen i spillemandsmusikkens rodnet og væsen. Der kan tildeles hædersbevisninger til spillemænd efter vedtagne kriterier og procedurer.

20 kendte spillemænd spiller op til sommer

I sommeren 2013 går det løs med offentlige opspil. 20 kandidater er nominerede rigsspillemandstitlen. Publikum kan lytte med under bedømmelserne, de såkaldte opspil.

Der spilles op enten til dans eller ved koncert. Hver kandidat spiller mellem 15 og 20 minutter (til dans evt. lidt længere). Alle opspil optages på bånd og video, og udvalgte klip lægges senere frem her på rigsspillemand.dk.

Se her, hvem der spiller op i år:

Roskilde Spillemandsstævne d. 3. + 4. august: Kristine Heebøll, Al Damlund, Poul Lendal, Carl-Erik Lundgaard, Michael Sommer, Hans Jørgen Christensen, Sonnich Lydom, Jes Kroman, Kirstine Sand, Poul Bjerager.   Æresgæster: riksspelman Björn Ståbi og riksspelman Per Gudmundsson.

Højbystævnet 7. september: Kristian Bugge, Peter Uhrbrand, Lillian Vammen, Julie Heebøll, Mette Kathrine Jensen, Bent Melvej.

Sønderho 13. september: Michael Graubæk, Tove de Fries, Peter Eget, evt. en eller to mere.

Dato ikke fastlagt, i 2013: Rune Tonsgaard. Måske en eller to mere.

Først til vinter overrækkes hædersbevisningerne ved en samlet gallabegivenhed i København. Her inviteres hele folkemusikverdenen og det officielle KulturDanmark.

Ideen med rigsspillemandsordningen

Danmark har en omfattende og vidtspændende spillemandstradition. Vi har altid været under indflydelse af strømninger udefra, og i vore dage er strømningerne både globale og digitale. Musikken har måske aldrig tidligere været spillet af så mange som nu. Et ikke ubetydeligt antal er traditionsbærere på højt teknisk niveau med stor indsigt i rødderne og melodistoffet.

Danmarks Rigsspillemænd ønsker at hædre dem, der er med til at holde liv i den traditionelle musik og dens funktionalitet med al dens væsen og unoder. Tradition og melodier ønskes videreført som en musikalsk og kulturhistorisk værdi i sig selv, men også som inspiratorium for musikkens nutidige brug og videre udvikling.

I maj 2012 afholdtes den stiftende generalforsamling i ”Det danske Rigsspillemandsinitiativ” og i november 2012 afholdtes første ordinære generalforsamling i ”Danmarks Rigsspillemænd”. Forud var gået mange og lange sonderinger i spillemands- og folkemusikmiljøerne for at afdække interessen for sagen. Vi kan konstatere, at der er stor interesse for sagen og mange gode ønsker for ordningen.

Undervejs har vi fået værdifuld støtte fra den svenske rigsspillemandsjury. I april testede vi sammen med svenske jurykolleger lukkede opspil for 10 potentielle rigsspillemænd og dommere. Vi fik indkredset en række interessante spørgsmål om folkemusikkens væsen og udtryk, og om grænselandet mellem solospil og gruppespil.

I Danmark bliver kriterierne og procedurerne for opnåelse af diplom eller rigsspillemandsmærke væsentlig mere omfattende end i Sverige. Hvor der i Sverige lægges vægt på selve spillet i opspilssituationen vil vi her i landet lægge vægt på spillemandens indsats og betydning over længere tid. Ud over lukkede opspil med samtaler bliver der i Danmark åbne opspil, hvor publikum kan lytte med.

I løbet af de næste par år skulle det være muligt at få kåret alle de fleste danske rigsspillemænd (med sølvmærket) samt påbegynde tildelingen af andre hædersbevisninger. Sideløbende tages der nærmere stilling til spørgsmålet om hædersbevisninger til dem, der spiller sekunderende og ikke melodibærende traditionsinstrumenter.

Du kan læse mere om rigspillemandsordningen på www.rigsspillemand.dk (ny side fra sidst i juli)

Venlig hilsen

Poul Bjerager

Formand, Danmarks Rigsspillemænd

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.