Hvad har turne’erne i udlandet kostet?

Hvad har turne’erne i udlandet kostet?

Med ansøgningsfrist mandag d. 5. august 2013 træder den nye pulje for international transportstøtte til folkemusikområdet i kraft. Der ydes ikke længere støtte til egentlige transportudgifter, men derimod støttes ”samlet underskud” med kun 50%.

folkemusik.dk kan man se, hvor meget der er bevilget i udlandsturnéstøtte over en periode på ca. 1½ år. Beløbene dækker 2012 og noget af første halvdel af 2013. Tallene vedrører alene udlandstransportstøtte til folkemusikken under WMD’s (World Music Denmark) administration. Det betyder, at de turnéer som er støttet af ROSA’s sekretariat i første halvdel af 2013 ikke er med. Oversigten benævnes ”Tilskud Uddelt 2012” men skulle mere korrekt hedde ”Tilskud bevilliget 2012” (bevilliget ikke uddelt).

Af oversigten fremgår det, at der er bevilliget støtte til 64 turnéer til i alt 20 lande – fordelt på 5 verdensdele i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien og Oceanien.

Det samlede beløb, som det fremgår af oversigten, ligger på ca. 700.000 kr. og dertil kommer ca. 100.000 kr. oven i til Habadekuk’s igangværende turne til Canadiske festivaler m.v. I alt er der således bevilget ca. 800.000 kr. (2012/13 under WMD administrationen).

Antages det, at det gennemsnitlige antal koncerter pr. turne ligger på 5 – så betyder det, at der for de ca. 800.000 kr. er spillet 320 koncerter, hvilket giver et gennemsnits støttebeløb pr. koncert på 2.500 kr.

Der kan indsættes forskellige tal i ovenstående regnestykke, men umiddelbart virker tallet på 5 koncerter gennemsnitligt pr. turne ikke urealistisk, idet der i perioden var et mindstekrav på 3 koncerter pr. turné, for at et orkester kunne søge støtte. Store og vigtige festivaler var undtaget for denne regel, men selv i dette tilfælde er der sjældent tale om mindre end 3 koncerter pr band.

Det er tankevækkende, at danske folk- og rootsbands for et støttebeløb på 2.500 kr. pr. koncert har formået at optræde i 20 forskellige lande fordelt på fem verdensdele til en pris, der gennemsnitligt ligger på det niveau, som fx en dansk kvartet kan få i støtte fra kunststyrelsen i indenlands transportstøtte her i Danmark. Læs mere om Kunstrådets ”Transportstøtte til orkestre/ensembler – Tilskud til transportudgifter i forbindelse med koncerter i Danmark i 2013” her: http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/transportstoette-for-orkestreensembler/

Et vigtigt argument i debatten er, at støtten til at turnere i udlandet giver orkestrene mulighed for at spille og udvikle deres musik i det omfang, der er nødvendigt for at holde kvaliteten og det kunstneriske niveau i top. Læs i øvrigt : http://www.folkdanmark.dk/?p=524

En typisk fordeling for danske bands indenfor folk- og rootsområdet mellem koncerter spillet i Danmark i forhold til i udlandet ligger procentvis på ca. 30/70 med en vis variation orkestrene imellem.

Det er således en helt afgørende del af orkestrenes virke, der afvikles på de udenlandske scener til glæde for musikken og til glæde for samfundet, som får en del af den tilførte støtte tilbage i form af skattekroner, hvilket jo også netop et af pejlemærkerne for professionaliteten i udlandsturneerne.

 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.