Driftsstøtte til ”Orkestre, bands, kors og ensemblers virksomhed” i 2014.

Driftsstøtte til ”Orkestre, bands, kors og ensemblers virksomhed” i 2014.

Kulturstyrelsens pulje til driftsstøtte (DS) har ansøgningsfrist den 15. august. Det er vigtigt at læse betingelserne grundigt igennem på Kulturstyrelsens hjemmeside,  idet der indgår en del formaliteter i ansøgningsproceduren.

Statens Kunstråds Musikudvalg behandler ansøgningen, og under Sådan vurderes din ansøgning fremgår det, at udvalget  vurderer den kunstneriske kvalitet og lægger særlig vægt på beherskelse af form og udtryk, originalitet og nyskabelse, samt vision og ambition.

Ansøgernes hidtidige og fremtidige aktivitetsniveau er også af betydning. Herudover lægges blandt andet vægt på, at der er opnået professionel honorering (dvs. gældende dansk DMF-tarif).  Dette gælder dog først og fremmest ved koncerter i Danmark, idet Kulturstyrelsen godt er klar over at den danske tarif ofte ikke opnås ved koncerter i udlandet

Der gives ingen rettesnor for, hvad man kan forvente af støtteniveauet. Dette afhænger af en vurdering fra Musikudvalgets side. På hjemmesiden kan man orientere sig om, hvem der tidligere har modtaget tilskud og dermed danne sig et indtryk af ordningens omfang og beløbsmæssige spredning.

Oversigten Tidligere tilskudsmodtagere  viser stor spredning hvad angår forhold som genretilhør og støtteniveau. Sidstnævnte afspejler kun i mindre omfang forskel i aktivitetsniveauet band’ene indbyrdes, og det må derfor betragtes som byggende på Musikudvalgets kvalitative afvejning af ansøgerne.

For Folk & Roots området gør der sig specielle forhold gældende, når der søges om DS i kombination med støtte fra ROSA’s International Live-Pulje (ILP) :

ILP er en 50% underskudsgaranti, der definerer  regnskabsmæssig balance som opnået ved et honorarniveau svarende til 1.000 kr. pr. person pr. dag.  Det indebærer, at ROSA’s underskudsgaranti (ILP)  bortfalder, når dette honorarniveau er opnået. Ved kombination at DS og ILP indgår DS som en indtægt i ILP-udregningen, og det betyder helt konkret, at at støtten fra ILP reduceres med 500 kr for hver 1.000 kr. man bruger af DS. *)

Eftersom kun halvdelen af underskuddet dækkes, er en væsentlig konsekvens af ILP’s underskudsdækning på 50%, at Tariffen på 1.000 kr kun opnås når ROSA’s ILP-støtte er 100% afløst af DS eller anden støtte .

Kun når DS helt har erstattet ILP kan følgende aspekt  af DS effektueres :  ”ved koncerter i udlandet kan midlerne dog i begrænset omfang anvendes til at supplere honorarer op til et niveau svarende til danske minimumstariffer” . Dette gør budgetlægningen noget kompliceret, og det kan derfor anbefales at DS strategisk anvendes på projekter, hvor støtte fra ILP ikke anvendes.

Folk Danmark kan umiddelbart anbefale at bruge DS til at supplere op til danske minimumstariffer på turneer med en økonomi, der harmonerer hermed. ILP kan benyttes til turneer med en dårligere økonomi , idet ILP’s  grundprincip er: Jo lavere honorarindtægt, des højere potentiel støtte. Denne fremgangsmåde vil på sigt give den højest mulige indtægt for musikerne.

*) Det forholder sig på samme vis med ekstern støtte fra andre kilder, f.eks . DJBFA, Koda, DMF, DAF m.fl.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.