Folk Spot i Danmark og spot på dansk folk i udlandet

Folk Spot i Danmark og spot på dansk folk i udlandet

ROSA stod i forbindelse med årets Tønder Festival bag afviklingen af Folk Spot Denmark 2013 på Visemøllen. Folk Danmark var til stede og vil gerne kvittere for et godt arrangement. Det bar helt tydeligt  præg af det gennem de seneste 5 års oparbejdede netværk og kompetencer i Danish Roots, som stod for planlægningen.

Arrangementet var godt besøgt af europæiske musikbranchefolk ,og alle virkede tilfredse og glade for invitationen til at komme til Tønderfestivalen og blive præsenteret for 6 af de deltagende bands under Danish Roots konceptet.

DANISH ROOTS – GROWING IN THE WORLD. Danish Roots is a project featuring and promoting some of the great Danish roots and folk music acts that are touring the world right now. (http://danishroots.eu/)

For udlandsturnerende danske folkbands generelt og udvalgte til Danish Roots i særdeleshed står der dog et væsentligt spørgsmål tilbage: Hvordan tegner fremtiden sig efter den drastiske nedskæring af puljemidlerne til udlandsturneer?  (http://www.folkdanmark.dk/?p=572)

Det ville have været på sin plads, hvis ROSA i forbindelse  med den store indsats med Folk Spot have informeret om, hvorledes man vil gennemføre de fremtidige økonomiske prioriteringer på udlandsturne-området. Det er vigtigt for både de fremmødte internationale gæster og de deltagende danske bands. ROSA har tidligere orienteret Folk Danmark om, at støtten ønskes harmoniseret med det kommercielle, markedsrettede koncept under MXD. (http://www.mxd.dk/)

Alle gode kontakter og intentioner mellem danske folkbands og udenlandske branchefolk indebærer i sidste ende en knivskarp forhandling om kroner, når der skal udmøntes konkrete aftaler om jobs i udlandet. Derfor ville det have været en yderst relevant service fra ROSA-teamet, hvis der i forbindelse med festlighederne i Tønder var givet en briefing om de fremtidige rammer for støtte til udlandsturneer.

Folk Danmark har tidligere opfordret ROSA til dialog om transportstøtten, men har hidtil ikke fået respons. Hverken bands under Danish Roots eller øvrige bands med turneplaner ved, hvordan de økonomiske rammer bliver i fremtiden. Nu er det blevet hverdag efter Folk Spot Denmark 2013 i Tønder. Usikkerhed eller manglende viden om hele støtteområdet betyder, at den for orkestrene helt afgørende langtidsplanlægning enten sættes i stå – eller rejser det spørgsmål, om der inden for de udmeldte rammer reelt er noget at gøre for de professionelt arbejdende bands?

Spørgsmålet må stilles til ROSA, og samtidig kan man så spørge hvorledes det giver mening at satse betydelige midler på Folk Spot og generelt på Danish Roots projektet, når orkestrene – dem, der er kernen i det hele – i ét hug fra og med den 5. august må opleve en markant forringelse af deres muligheder for at gennemføre udlandsturneer?

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.