FÅ BEDRE STYR PÅ STØTTEN!

FÅ BEDRE STYR PÅ STØTTEN!

Onsdag den 9. oktober kan du høre om støttemuligheder og måske blive bedre til at finde vej i støttejunglen.  Invitationen fremgår af DJBFA’s seneste nyhedsbrev:

 

FÅ BEDRE STYR PÅ STØTTEN!

Få bedre styr på de mange støttemuligheder og støttejunglen. Onsdag den 9. oktober inviterer DJBFA på en kop kaffe og mulighed for at høre om støttemuligheder indenfor kulturen.

“Onsdagskaffemøde” er en mulighed for at møde foreningens bestyrelse og kolleger og samtidig få mere viden om nogle af de emner, som optager bestyrelsen og medlemmerne.

Denne gang kan du også møde Katrine Nyland Sørensen, der sidder i Kunstrådets Musikudvalg.

Hør fx. hvordan musikudvalget prioriterer sin støtte til musiklivet. Katrine arbejder til daglig i DR Kultur, men er derudover udpeget af Kulturministeriet til at sidde i Kunstrådets Musikudvalg.

Onsdagskaffe foregår den 9. oktober kl. 14.00-15.00 i DJBFAs lokaler på Gråbrødretorv 16 i København.

Arrangementet er gratis for foreningens medlemmer!

Netop nu sidder Kunstrådets Musikudvalg og behandler ansøgningerne om støtte via en række puljer med stor betydning for den rytmiske ”livemusik”. For eksempel puljerne for koncertarrangører samt kor og orkestres aktivititer (den såkaldte driftsstøtte).

Mange folk- og rootsbands arbejder hårdt på at få en tilfredsstillende økonomi i deres turneaktivitet, især på udlandsområdet. Nogle støtteordninger, herunder DJBFA’s støttesystem, bygger næsten udelukkende på objektive kriterier for støttetildeling, hvorimod støtte via Kunstrådets Musikudvalg i betydeligt omfang bygger på subjektive skøn og vurderinger fra udvalgets side. Det får Katrine Nyland Sørensen lejlighed til at orientere om på mødet.

Du kan ved mødet få mere indsigt i, hvordan Musikudvalget prioriterer og udvælger blandt ansøgningerne til de forskellige ordninger og puljer. Det vil også være relevant at bringe spørgsmål om folk- og rootsområdets støtteordninger under ROSA’s administration op på dette “onsdagskaffemøde”, hvortil der er gratis adgang for DJBFA-medlemmer.

 

Eskil Romme

(formand for Folk Danmark)

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.