Om Danish Music Awards Folk 2013

Om Danish Music Awards Folk 2013

Foto: Kristoffer Juel Poulsen

 

A. Om Danish Music Awards Folk 2013

B. Indstillinger til de enkelte priskategorier

C. Nominering og udpegning af prismodtagere

D. Juryens funktion

E. Online-afstemninger og tidsplan

 

A. Om Danish Music Awards Folk 2013

Årets uddeling af Danish Music Awards inden for dansk folk- og rootsmusik foregår lørdag den 30. november 2013.

Det sker på Jazzhouse i København ved en stor fest med præsentationer, koncert og ud på aftenen også løssluppen dans. Det endelige program for prisfesten samt oplysninger om billetsalg vil være klar til offentliggørelse i løbet af oktober.

Udpegning af prismodtagere går nu i gang. Der kan indstilles kandidater til i alt seks Danish Music Awards Folk-kategorier.

To af priserne tildeles på grundlag af albumudgivelser i perioden 1. juli 2012 til og med 30. juni 2013. Det gælder priserne for Årets Udgivelse (album) samt Årets Autor (komponister og sangskrivere).

Priserne til Årets Kunstner og Årets Talent kan tildeles på grundlag af såvel liveoptræden som udgivelser af tracks, albums eller anden aktivitet. Det samme gælder Årets Traditionspris. Med de tre priser er der særlig fokus på live-scenen, vækstlaget og den aktuelle formidling af traditionel musik i bredeste forstand.

Endelig tildeles en prisen Årets Spillested til et spillested, der i særlig grad giver spillerum for folk- og rootsmusikken i Danmark. Årets prismodtager vil her blive valgt ved en åben online-afstemning i modsætning til de fem førstnævnte priser, hvor en særlig jury nominerer og udpeger årets modtagere.

Muligheden for at indstille udgivelser og kunstnere m.fl. åbner den 1. oktober og løber til mandag den 21. oktober, 2013. De formelle krav til indstillinger samt kriterier og procedurer kan ses på www.folkemusik.dk/dma-folk.

DMA Folk 2013 arrangeres af Foreningen Folk Danmark i samarbejde med og støttet af: ROSA – Dansk Rock Samråd, Jazzhouse, Danske Komponister og Sangskrivere (DJBFA), Danske Populær Autorer (DPA), Dansk Artist Forbund (DAF) og Dansk Musiker Forbund (DMF).

Spørgsmål rettes til formanden for Folk Danmarks Awardudvalg, Henrik Jansberg – henrik@jansberg.com – tlf. 26202908

B. Indstillinger til de enkelte priskategorier

For alle kategorier gælder, at der kan sendes en indstilling for hver kandidat inden for den valgte kategori. Alle indstillinger sendes via email til: danishmusicawardsfolk@gmail.com

Indstillinger og indstilleres navne bliver ikke offentliggjort. For enhver indstilling gælder, at den person eller virksomhed, der foretager indstillingen, samtidig bærer ansvaret for:

– at de formelle krav i pågældende kategori er opfyldt

– at kunstner, orkester, komponist mv. har accepteret at blive indstillet, og

– at eventuelle andre rettighedshavere ligeledes er indforstået.

Hvis der opstår tvivlspørgsmål skal indstilleren fremlægge fornøden dokumentation. I modsat fald vil indstillingen blive afvist.

Deadline for indstillinger er 21.10.2013

1. Årets Udgivelse (album)
Pladeselskaber, udgivere og kunstnere m.fl. kan indstille albums, der er udgivet i perioden 01.07.2012 – 30.06.2013.

Album defineres i denne sammenhæng som en samlet udgivelse på over 30 minutter, som er offentligt anskaffelig. Både fysiske og udgivelser og online-albums mv. kan indstilles.

Indstillingen skal angive: albumtitel, kunstnernavn, udgiver, udgivelsesdato, billede af forsidecover samt onlinelinks, der giver direkte adgang til den samlede udgivelse på andet medie. Indstillerens navn og funktion (pladeselskab, udgiver eller kunstner) samt kontaktinformationer skal fremgå af indstillingen.

2. Årets Autor (komponist / sangskriver / autor)
Pladeselskaber, udgivere og kunstnere m.fl. kan indstille en kunstner med minimum 3 værker på et album udgivet i perioden 01.07.2012 – 30.06.2013. Kun enkeltpersoner kan indstilles. Album defineres som beskrevet ovenfor under årets udgivelse.

Indstillingen skal angive: navn på autoren og mindst 3 titler. Endvidere onlinelinks, der giver direkte adgang til de indstillede titler. Indstillerens navn og funktion (pladeselskab, udgiver eller kunstner) samt kontaktinformationer skal fremgå af indstillingen

3. Årets Kunstner
Alle kan med tilladelse fra kandidaten indstille en instrumentalist, vokalist eller anden udøvende kunstner på baggrund af liveoptræden eller medvirken ved udgivelser eller andre projekter mv. i perioden 01.07.2012 – 30.06.2013. Enkeltpersoner eller fælles kunstnernavn for band/gruppe kan indstilles.

Indstillingen skal angive: navn(e) og instrument(er)/vokal, og endvidere en konkret begrundelse (max 40 ord) for indstillingen med oplysning om f.eks. liveoptrædener, udgivelser, tracks, projekter mv. Desuden navn og kontaktinformationer på indstilleren.

4. Årets Talent
Alle kan med tilladelse fra kandidaten indstille nye, ikke-etablerede solister eller grupper, som i perioden 01.07.2012-01.07.2013 i særlig grad har gjort sig bemærket gennem liveoptræden, udgivelse af debutalbum, demo, tracks eller anden formidling.

Indstillingen skal angive: kunstnernavn samt en konkret begrundelse (max 40 ord) for indstillingen med oplysning om f.eks. tracks, debutkoncert, udgivelse, kompositioner, liveoptræden og medvirken i aktiviteter i genrens vækstlag mv. Desuden navn og kontaktinformationer på indstilleren.

5. Årets Traditionspris
Alle kan med tilladelse fra kandidaten indstille en person eller gruppe mv., der gennem udøvelse, udgivelser, projekter eller andet har ydet en særlig indsats for formidling, udbredelse eller fornyelse af den traditionelle musik.

Indstillingen skal angive: navn på kandidat samt en konkret begrundelse (max 40 ord) for indstillingen med oplysning om f.eks. projekter, arrangementer, liveoptræden eller udgivelser mv. Desuden navn og kontaktinformationer på indstilleren.

6. Årets Spillested
Alle kan med tilladelse fra kandidaten indstille et spillested eller arrangør, som i perioden 01.07.2012 – 30.06.2013 har afholdt minimum 6 koncerter/arrangementer med præsentation af roots- og folkemusik i Danmark.

Indstillingen skal angive: navn på spillested/arrangør samt en skriftlig begrundelse på max 40 ord, som er egnet til offentliggørelse. Endvidere dokumentation for spillestedets

koncerter/arrangementer, samt navn og kontaktinformationer på indstilleren.

Kontakt vedr. indstillinger: Rasmus Fribo, ROSA-folk på fribo@rosa.org eller tlf. 5363 2990

C. Nominering og udpegning af prismodtagere

1. Årets Udgivelse (album)
Nominering: Juryen udpeger op til 5 udgivelser som nominerede.
Valg af prismodtager: Juryen vælger modtageren blandt de nominerede

2. Årets Autor (komponist/sangskriver/autor)
Nominering: Juryen udpeger op til 5 personer som nominerede.
Valg af prismodtager: Juryen vælger modtageren blandt de nominerede

3. Årets Kunstner

Nominering: Juryen udpeger op til 5 kunstnernavne som nominerede.

Valg af prismodtager: Juryen vælger modtageren blandt de nominerede.

4. Årets Talent
Nominering: Juryen udpeger op til 5 kunstnernavne som nominerede.
Valg af prismodtager: Juryen vælger modtageren blandt de nominerede.

5. Årets Traditionspris
Nominering: Juryen udpeger op til 5 personer/grupper mv. som nominerede
Valg af prismodtager: Juryen vælger modtageren blandt de nominerede.

6. Årets Spillested
Nominering: Alle godkendte indstillinger går videre til åben afstemning
Valg af prismodtager: Modtageren vælges gennem online-afstemning.

Kontakt vedr. nominering og udpegning: Henrik Jansberg – henrik@jansberg.com – tlf. 26202908

D. Juryens funktion

Juryen er sammensat af personer med professionel baggrund inden for dansk roots- og folkemusik og bredt kendskab til såvel udgivelser som live optræden, formidling og andre relevante aktiviteter. Juryen udvælger blandt alle indstillede kandidater fem kandidater som nominerede inden for hver kategori (undtagen “årets spillested”).

Grundlaget for juryens vurdering er alene en kunstnerisk og kvalitetsmæssig bedømmelse i overensstemmelse med kriterierne for hver kategori. Roots- og folkemusik er i denne sammenhæng defineret som musik, der tager udgangspunkt i en dansk/nordisk/vestlig musiktradition.

Blandt juryens medlemmer udpeges en formand, der påser at almindelige habilitetsregler er overholdt. Intet medlem af juryen kan deltage i nominering for en priskategori, der omfatter egne udgivelser eller aktiviteter, som han eller hun har en eksisterende eller forestående særlig interesse i, herunder økonomisk interesse. Juryen tilrettelægger selv sit arbejde. Formanden afgør eventuelle tvivlsspørgsmål, og ved eventuelle afstemninger med stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Juryens arbejde med nominering afsluttes den 10. november, og snarest herefter offentliggøres de nomineredes navne. Endvidere gives en kort begrundelse svarende til oplysninger, der er givet i forbindelse med indstillingen.

Ud over nomineringen foretager juryen valget af en prismodtager inden for hver kategori (undtagen spillested). Valget sker ud fra samme retningslinjer som beskrevet ovenfor.

Offentliggørelse af prismodtagernes navne foregår ved selve prisfesten lørdag den 30. november 2013 på Jazzhouse i København.

Kontakt vedr. juryen: Henrik Jansberg – henrik@jansberg.com – tlf. 26202908

E. Online-afstemning og tidsplan for Årets Spillested

Prismodtageren vælges ved en åben online-afstemning, hvor enhver med interesse for dansk roots- og folkemusik kan afgive en stemme. Afstemningen vil omfatte de spillesteder, der inden for den angivne tidsfrist er blevet indstillet med dokumentation for at de formelle krav er opfyldt.

Afstemningen foregår via et link, der offentliggøres 28. Oktober 2013. Online-afstemningen afsluttes mandag den 18. November 2013.

Fremgangsmåden ved deltagelse i afstemningen vil fremgå af en vejledningen på hjemmesiden.

Det spillested, som ved afstemningens afslutning har fået flest stemmer, bliver udpeget som prismodtager. Vinderens navn offentliggøres ved selve prisfesten lørdag den 30. november 2013 på Jazzhouse i København.

Kontakt vedr. online-afstemning: Henrik Jansberg – henrik@jansberg.com – tlf. 26202908

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.