Ingen justeringer i International Live-Pulje

Ingen justeringer i International Live-Pulje

Mandag d. 7.oktober er der ny ansøgningsfrist til International Live-Pulje v/ROSA – folkemusik.dk.

ROSA har oplyst at der ikke vil blive ændret i ansøgningskriterierne op til den ny deadline.

Folk Danmark har tidligere rettet henvendelse til ROSA’s bestyrelse om forskellige uhensigtsmæssige forhold i relation til International Live-Pulje (se: http://www.folkdanmark.dk/?p=572) og har netop fået oplyst, at ROSA ikke vil justere på kriterierne før end ROSA’s bestyrelse har behandlet FD’s henvendelse, hvilket efter planen vil ske på næste bestyrelsesmøde sidst i november/først i december.

I de forløbne to måneder, hvor puljen i sin ny udformning har eksisteret, er det især tre forhold, der har været i fokus som problematiske blandt de berørte orkestre:

  1. Ved ekstern finansiering fra branche, samarbejdspartner eller arrangør af en given turne, med henblik på dækning af de manglende 50 % som ROSA ikke støtter, bliver denne modregnet på indtægtssiden. Dette medfører at orkestret stadig står med ufinansierede 50 %.
  2. ROSA har lagt sig fast på et tarifmæssigt loft på kun 1000 kr. pr. koncertdag pr. musiker, uanset om der optrædes to eller flere gange pr dag.
  3. International Live-Pulje er udformet som en underskudsdækning, hvor de opnåede honorarindtægter fradrages udgiftssiden. Dette medfører, at jo bedre honorering/jo tættere på professionelt niveau, jo mindre underskud og dermed jo mindre støtte fra ROSA.

Folk Danmark er i tæt kontakt med ROSA og vil løbende informere om udviklingen på området.

Folk Danmark /Eskil Romme

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.