”Ægte folketone fra en global afkrog kan erobre verden”- Oluf Høst.Gudhjem.

”Ægte folketone fra en global afkrog kan erobre verden”- Oluf Høst.Gudhjem.

Dansk Folkemusik i Sydney Operahouse.

Rune Tonsgaard Sørensens flotte modtagelse af Kronprins parrets ”Stjernedrys Pris” i Sydneys Operahouse mandag d.28. oktober, sætter bl.a. focus på Dansk Folkemusik’s høje niveau nu og her !!

Pris modtagelsen blev efterfulgt af optræden af Dreamers Circus, som er den trio hvor Rune Tonsgaard Sørensen især udfolder sig inden for folkemusik genren.

Om end af kort varighed, så viste de tre musikeres optræden, – udover Rune selv: Nikolaj Busk og Ale Carr, dels hvor højt det tekniske niveau er på Folkemusik området i dag og dels i hvor høj grad genre grænserne er under opbrydning og ofte irrelevante.

Citatet af maleren Oluf Høst, fortæller på sin egen stærke måde hvad det her handler om :”Ægte folketone fra en global afkrog kan erobre verden”

Danmark er et lille land, men har i kraft af sin tusindårs historie og nedarvede erfaring formået at fastholde en selvbevidst og selvsikker evne til at stå frem ude i den store verden, – Utzons Operahus i Sydney er i sig selv et godt eksempel herpå.

Dansk kunst modtages med åbne arme i den store verden, og så snart dette er sagt følger : Original Dansk Kunst modtages især i den store verden med åbne arme.

– Danske udlands turnerende Folk & Roots bands og musikere deler denne, ofte  underkendte men højaktuelle konstatering, og disse står, bl.a. i rammerne af Folk Danmark, i disse tider sammen i arbejdet om en sikring og styrkelse af genrens vilkår når det gælder muligheder for tilstedeværelsen på udenlandske scener. – Hvad vilkårene angår, gælder det især prioriteringen af Statens Kunstråds midler til Folk & Roots genreområdet –hvilket i de kommende 3 år er under administration af ROSA.

– Der findes en alm. udbredt fortælling om Dansk Jazz’s tilbagevendende problemer med profilering internationalt i de tilfælde hvor ”tonen” ikke er dansk eller nordisk –

Dansk Folk & Roots musik, som er den lidt bredere betegnelse af genren, oplever af gode grunde ikke de samme problemer som Jazz’en, og det er vores påstand at Folkemusik genren nu og her står på affyringsrampen til en fremtid som nøgle kunstarten når ”puslinge-landet, som hygger sig i smug”(frit citeret fra J.Aakjær) fremover i sin stærke og velbegrundede selvbevidsthed, vil vise den store verden hvad vi er rundet af og hvad vi har at tilbyde kulturelt og kunstnerisk.

-Lad Dreamers Circus flotte præsentation, mandag d.28 okt 2013, blive husket som et symbol herpå.

 

Eskil Romme/ Folk Danmark

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.