Folk Danmark i Glasgow

Folk Danmark i Glasgow

Folk Danmark deltager i Showcase Scotland

Folk Danmark har i den forløbne uge været i Glasgow, hvor Celtic Connections festivalen afholdes for 21 gang. Som en del af festivalen arrangeres hvert år Showcase Scotland, hvor ca 200 delegerede deltager fra hele verden.

Besøget har således givet mulighed for at møde kollegaer fra en række lande, især europæiske, og i forb. hermed at drøfte vilkårene for formidlere og udøvere på Folk & Roots området. På festival delen har der i år fra Danmark været deltagelse af Habadekuk.

Især det internationale arbejde har været i focus under besøget . Historisk set har internationalt focus haft afgørende betydning for den danske live scene på  Folk & Roots området. – Går vi 40-50 år tilbage, hvor det gjaldt Folk Riveval, gjorde internationalt focus sig især gældende på formidlings området , – på spille steder , festivaler og div magasiner/ radioprogrammer,  men igennem de seneste 15 -20 år, og i støt stigende omfang, er det ligeså vel og måske især de udøvende der har bygget deres karriere på udlands aktiviteter i stort omfang, – hvilket har været, og er, afgørende i den stærke profilering af Dansk Folk & Rootsmusik igennem de seneste år.

”Det har været interessant og givende at mødes med  udenlandske kollegaer side om side med en række aktører fra Danmark – bredt repræsenterende festivaler, spillesteder og booking. Med Celtic Connections stærke focus på sammenhængskraft og internationale netværk, har rammerne været helt perfekte” -Eskil Romme

Folk Danmark lægger afgørende vægt på at være til stede og byde ind i drøftelserne hvor disse foregår nationalt og internationalt. Erfaringerne fra opholdet i Glasgow vil således indgå i FD’s videre arbejde for at sikre musikere/bands ordentlige hvilkår når der turneres/arbejdes internationalt, ligesom vi håber at kunne medvirke og bidrage til en konstruktiv indsats på  formidlings området, hvor der for tiden er store udfordringer her i landet .

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.