De første rigsspillemænd er fundet

De første rigsspillemænd er fundet

I sommeren 2013 spillede en snes spillemænd op i den danske rigsspillemandsordning. Et enigt bedømmelsesudvalg fandt, at tolv af de opspillende matchede de ret omfattende og skrappe krav, der er stillet i vedtægten for vurderinger til sølvmærket og dermed retten til titlen rigsspillemand. 

Her ses, hvem der har fået tildelt hædersbevisninger fra Danmarks Rigsspillemænd.

Sølv rigsspillemand

Rigsspillemandsmærket i sølv og retten til titlen rigsspillemand er tilkendt følgende for fremragende spil og klar beherskelse af en bestemt tradition eller et bredere repertoire fra flere traditioner:

Kristian Bugge, violin
For klart og fint spil af et stort jysk traditionsstof fra flere kilder og traditionsspillemænd og for sit omfattende, fornyende og udadrettede virke.

Poul Bjerager Christiansen, violin
For flot ny nordisk klang i solospillet for fordybelse i traditionen efter Frits Brinch, Sønderho, og for sine nyskabende initiativer for folkemusikken.

Tove de Fries, violin
For klart spil og videreførelse af musik efter sin far Niels de Fries og andre jyske spillemænd, for stærk  udstråling under spillet
og for videregivelse af musikken til de unge i Sønderho.

Michael Graubæk, violin
For flot spil og klar gengivelse af ikke mindst Himmerlands-traditionen efter Klaus Pindstrup og for også at finde nye veje i musikken.

Kristine Heebøll, violin
For flot koncertant spil af dansk traditionsmusik med ophav i en bred palet af folkelige danse- og musikmiljøer og for en nutidig tilgang til musikken.

Jes Kroman, violin
For medrivende spil og fastholdelse af traditionen efter Ewald Thomsen og Hans Jørgen Christensen samt spil i urbane traditionsmiljøer, også oversøisk.

Poul Lendal, violin
For dansant spil og original fortolkning af traditionsstof, som spilles med karakter og personlighed, og for livslangt spil til dans sammen med Lang Linken.

Carl Erik Lundgaard, harmonika
For forrygende og personligt spil og spændende videretolkning af traditionen efter især Ewald Thomsen og Æ Tinuser
og for sin markante indsats sammen med Lang Linken.

Sonnich Lydom, diatonisk harmonika  
For personligt og stærkt spil, også på mundharpe, af traditionsmusik fra flere danske storspillemænd, ældre nodeboger og indspilninger, bl.a. af Sønderhomusikken.

Rune Tonsgaard Sørensen, violin
For brillant og følsomt spil af dansk traditionsmusik, for at bygge bro til den klassiske musik og for at dyrke og styrke folkemusikkens fremadrettede muligheder.

Peter Michael Uhrbrand, violin
For fint, fast og dansant spil og loyal videreførelse af sønderhotraditionen efter Frits Brinch m.fl. og for udbredelsen af den enestående musik- og dansetradition fra Fanø.

Lilian Vammen, harmonika
For dansant, varmt og stærkt spil og loyal videreførelse af musik- og dansetraditionen efter sin egen spillemandsslægt som fjerde generation i Sørensen-familien fra Vestjylland.

 

Bronze

Rigsspillemændenes hædersmærke i bronze er tilkendt følgende
for glimrende og gedigent traditionsspil:

Hans Jørgen Christensen, violin
For interessant spil af traditionsmusik efter Ewald Thomsen, Svenske-Niels og nodebøger samt for sin betydning for folkemusikken i 1970-erne og sidenhen.

Al Damlund, klarinet
For spændende og personligt spil og for sine bidrag til udvikling af lydbilledet i den traditions-baserede balmusik i 1970erne og 80erne.

Peter Eget Hansen, harmonika
For kraftfuldt spil fra et meget omfattende repertoire af dansemelodier og for at finde nye udtryk i musikken.

Julie Heebøll, klarinet
For charmerende spil efter forskellige jyske kilder og violinspillemænd og for sin betydning for formidling af musikken.

Mette Kathrine Jensen, harmonika
For interessant og spændende spil efter forskellige jyske spillemænd og kilder, og for sin smittende energi under spillet.

Bent Melvej, harmonika
For dansant spil efter jyske spillemænd, for sit drevne tag i dansespillet og for sin store viden og indsats for formidling af spil til dans.

Kirstine Sand, violin
For spændende spil efter forskellige kilder og nodebøger og for sin friske og inspirationsåbne tilgang til musikken.

Michael Sommer, violin
For dansant spil med lune efter især jyske kilder og spillemænd og for sin langvarige formidling og debat om spillemandsmusik.

Overrækkelsen af hæderbevisningerne sker sidst på året ved en særlig begivenhed, som søges planlagt søndag d. 30. november i København – dagen efter Music Awards Folk.

Vil du også spille op? Der er lukkede opspil sidste søndag i maj og sidste søndag i juni, begge i Roskilde, og åbne opspil på Musik over Præstø Fjord, anden weekend i August.

Læs mere på: www.rigsspillemand.dk

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.