Opspil i rigsspillemandsordningen

Opspil i rigsspillemandsordningen

I april måned blev de første rigsspillemænd fundet, og overrækkelsen af hæderbevisningerne sker sidst på året ved en særlig begivenhed til novmber. For dem der ønsker at stille op i 2014, holdes der lukkede opspil i Roskilde søndagene d. 25. maj og 29. juni og åbne opspil lørdag d. 9. august på Præstø.

I sommeren 2013 spillede en snes spillemænd op i den danske rigsspillemandsordning. Et enigt bedømmelsesudvalg fandt, at tolv af de opspillende matchede de ret omfattende og skrappe krav, der er stillet i vedtægten for vurderinger til sølvmærket og dermed retten til titlen rigsspillemand. Overrækkelsen af hæderbevisningerne sker sidst på året ved en særlig begivenhed, som søges planlagt søndag d. 30. november i København – dagen efter DMS Folk.

Vil du også spille op

Hvis du tænker på at spille op til diplom, bronze eller sølv så læs mere på www.rigsspillemand.dk

I 2014 holdes der lukkede opspil i Roskilde søndagene d. 25. maj og 29. juni og åbne opspil lørdag d. 9. august på Præstø.

Der vurderes på videreførelse af traditionsmusikken og på kvaliteten i spillet m.v.

I dag er der 12 rigsspillemænd i Danmark, se hvem på www.rigsspillemand.dk

Følg også Danmarks Rigsspillemand på Facebook.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.