Nyhedsbrev,- August 2014

Tønder

Nyhedsbrev fra Folk Danmark – August 2014

Folk- og Rootsmusikken ruller over sommerlandet på festivaler mv. og vi forsøger at informere om de største begivenheder på vores forskellige sites. Arrangementerne er mange og forskellige, så vi fanger nok ikke dem alle – læs også http://www.rootszone.dk.

Louisiana, Museum of Modern Art, slår fredag den 15. august dørene op for nordisk folkemusik ved sin fredagslounge.   FD har med glæde sagt ja til at samarbejde,  og alle medlemmer af FD tilbydes gratis adgang til arrangementet mod forudgående tilmelding senest 14. august til: steendahl@pedersen.mail.dk  Læs mere om arrangementet på Louisiana her:  https://www.facebook.com/events/1521687194713788/.

Musik over Præstø Fjord åbner den kommende uge, og Tønder Festivals mange spændende udmeldinger vidner om, at festivalen er godt oppe at køre nu. FD bakker op og tager del i festivalens 40-års fejring. FOLK SPOT arrengementet i Tønder er ligeledes værd at lægge mærke til, og her deltager FD også: http://www.danishroots.eu/wellcome-to-folk-spot-denmark-a-music-export-showcase-at-tonder-festival/ Den hæderkronede Skagen Festival er vel overstået, det samme er den helt nye FOLK & FÆSTIVAL i Esbjerg. I hovedstadsområdet noteres med glæde, at årets Cph Jazz Festival har lukket folk- og rootsmusikken indenfor, omend i mindre omfang. Tivolis mandagskoncerter med folk og world musik fortsætter resten af sæsonen.

ROSA har iværksat en ny web-baseret radiokanal, det vidner om vilje til at gøre noget på medieområdet. DR halter stadig efter, men både traditionel og ny folkemusik dukker op forskellige steder i programmerne. Danske bands turnerer i udlandet og herhjemme, og Danish Roots gør et godt stykke arbejde med at bakke op her.

Det er nu et år siden, at de nye vilkår for udlandsturnerende bands trådte i kraft. FD har hele dette år forsøgt at få ordningen ændret, desværre uden succes trods møder og dialog med ROSA. Vi tager bolden op påny her i august måned og håber, at vi i samarbejde med ROSA kan få vilkårene ændret på dette vigtige område. Et klart talende eksempel på den nuværende ordnings uheldige sider  er flg : En kvartet fra sjælland, der spiller 3 job i Sønderjylland, ville via Kulturstyrelsens “Transportstøtte” få 8400 kr i transportstøtte. Hvis samme 3 job foregår på den anden side af grænsen, i Flensborg, Kiel og Hamborg, så vil støtten være 0 kr – hvis det pågældende honorar var det samme.

FD går et travlt efterår i møde.  Kulturstyrelsen og Musikudvalget har udtrykt ønske om at FD melder sig på banen med synspunkter om Folkemusikgenrens fremtidige placering og vilkår fra 2017. Det opfatter vi naturligvis som både en anerkendelse og en stor udfordring. Vi vil i dette arbejde gøre brug at det store netværk som foreningen råder over, så genrens behov og store muligheder kan præsenteres for Styrelsen og Musikudvalget i forbindelse med den såkaldte midvejsevaluering i begyndelsen af 2015.

Efteråret byder derudover på det spændende og omfattende arbejde med at forberede DMA Folk. Læs mere på : www.facebook.com/dmafolk2012  og husk prisfesten, der foregår lørdag den 29. november ! FD deltager i WOMEX 2014 i Santiago de Compostella, Spanien, og ser frem til at bygge videre på de vigtige  internationale netværk. Udfordringerne for FD og den danske Folk- og roots musik deler vi langt hen af vejen med vores kolleger i udlandet. Vi har brug for al den opbakning, vi kan samle fra spillesteder, festivaler og andre aktører. Hvis du endnu ikke har meldt dig ind i FD, så gør det nu på: www.folkdanmark.dk/blivmedlem Venlig hilsen og fortsat god sommer Eskil Romme, bestyrelsesformand

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.