NU er der åbent for indstillinger til DMA Folk 2014 !

NU er der åbent for indstillinger til DMA Folk 2014 !


Der er nu åbnet for indstillinger til DMA Folk 2014 i seks kategorier. Indstillingerne foregår i år online, hvor al relevant information om kandidaterne indtastes i en webformular. Der er mulighed for at uploade musik-, video-, og tekstfiler, hvor det er påkrævet.

Al information om indstillinger (inklusive links), kategorier, nomineringer, afstemninger o.s.v. findes i denne artikel. Rigtig god fornøjelse!

 

Danish Music Awards Folk 2014

 

A. Om Danish Music Awards Folk 2014

B. Indstillinger til de enkelte priskategorier (med links)

C. Nominering og udpegning af prismodtagere

D. Akademiets og juryens funktion

E. Udpegning af Årets Spillested og Årets  Nye Talent.

A. Om Danish Music Awards Folk 2014

Årets uddeling af Danish Music Awards inden for dansk folk- og rootsmusik foregår lørdag den 29. november 2014. Det sker på Copenhagen Jazzhouse i København ved en stor fest med præsentationer, koncert og ud på aftenen også løssluppen dans. Det endelige program for prisfesten samt oplysninger om billetsalg vil være klar til offentliggørelse i løbet af oktober måned.

Udpegning af prismodtagere går nu i gang. Der kan indstilles kandidater til i alt seks Danish Music Awards Folk-kategorier.

To af priserne tildeles på grundlag af albumudgivelser i perioden 1. juli 2013 til og med 30. juni 2014. Det gælder priserne for Årets Udgivelse (album) samt Årets Komponist/Sangskriver.

Prisen til Årets Musiker/Sanger  kan tildeles på grundlag af såvel liveoptræden som udgivelser af tracks, albums eller anden aktivitet. Det samme gælder Årets Traditionspris. Med de to priser er der særlig fokus på live-scenen, vækstlaget og den aktuelle formidling af traditionel musik i bredeste forstand.

Prisen til Årets Talent uddeles på baggrund af en særskilt afstemning ved afstemningskoncert den 15. november 2014, hvor op til fem nominerede kunstnere medvirker.

Endelig tildeles en prisen Årets Spillested til et spillested, der i særlig grad giver spillerum for folk- og rootsmusikken i Danmark. I denne kategori vil der blive gennemført en åben on-line afstemning blandt de nominerede spillesteder.

Muligheden for at indstille udgivelser og kunstnere m.fl. åbner den 15. september og løber til søndag den 5. oktober 2014. De formelle krav til indstillinger samt kriterier og procedurer kan ses på www.folkemusik.dk/dma-folk.

DMA Folk 2014 arrangeres af Foreningen Folk Danmark i samarbejde med og støttet af: ROSA – Dansk Rock Samråd, Jazzhouse, Danske Komponister og Sangskrivere (DJBFA), Danske Populær Autorer (DPA), Dansk Artist Forbund (DAF) og Dansk Musiker Forbund (DMF).

Spørgsmål rettes til formanden for Folk Danmarks Awardudvalg, Lone Lambert Jensen – lone@folksongs.dk – tlf. 21 789 384

B. Indstillinger til de enkelte priskategorier

For alle kategorier gælder, at der kan indgives en indstilling for hver kandidat inden for den valgte kategori.  Alle indstillinger skal indgives via onlineadresserne angivet nedenfor, ved hver enkelt kategori.

Indstillinger og indstilleres navne bliver ikke offentliggjort. For enhver indstilling gælder, at den person eller virksomhed, der foretager indstillingen, samtidig bærer ansvaret for:

– at de formelle krav i pågældende kategori er opfyldt

– at kunstner, orkester, komponist mv. har accepteret at blive indstillet, og

– at eventuelle andre rettighedshavere ligeledes er indforstået.

Hvis der opstår tvivlspørgsmål skal indstilleren fremlægge fornøden dokumentation. I modsat fald vil indstillingen blive afvist.

Deadline for indstillinger er den 5. oktober 2014.

1. Indstilling til Årets Udgivelse (album)

Alle kan indstille albums, der er udgivet i perioden 01.07.2013 – 30.06.2014.

Album defineres i denne sammenhæng som en samlet udgivelse på over 30 minutter, som er offentligt anskaffelig. Både fysiske og udgivelser og online-albums mv. kan indstilles.

Indstillingen skal angive: albumtitel, kunstnernavn, udgiver, udgivelsesdato, billede af for- og bagsidecover. Der skal uploades mp3 filer for hele albummet. Indstillerens navn og funktion (pladeselskab, udgiver eller kunstner) samt kontaktinformationer skal fremgå af indstillingen.

Link til indstilling af Årets Udgivelse (Album): http://app.festivall.dk/application/IQAAAA/

2. Indstilling til Årets Komponist / Sangskriver

Alle  kan indstille en kunstner med minimum 3 værker på et album udgivet i perioden 01.07.2013 – 30.06.2014. Kun enkeltpersoner kan indstilles.

Album defineres i denne sammenhæng som en samlet udgivelse på over 30 minutter, som er offentligt anskaffelig. Både fysiske og udgivelser og online-albums mv. kan indstilles.

Indstillingen skal angive: navn på autoren og mindst 3 titler. Der skal uploades mp3 filer for de indstillede titler, samt indscannede billeder af for- og bagside af albumcoveret. Indstillerens navn og funktion (pladeselskab, udgiver eller kunstner) samt kontaktinformationer skal fremgå af indstillingen.

Link til indstilling af Årets Komponist/Sangskriver: http://app.festivall.dk/application/IwAAAA/

3. Indstilling til Årets Musiker / Sanger

Alle kan med tilladelse fra kandidaten indstille en instrumentalist, vokalist eller anden udøvende kunstner på baggrund 3 eksempler på liveoptræden eller medvirken ved udgivelser eller andre projekter mv. i perioden 01.07.2013 – 30.06.2014. Enkeltpersoner eller fælles kunstnernavn for band/gruppe kan indstilles.

Indstillingen skal angive: navn(e) og instrument(er)/vokal, og endvidere en konkret begrundelse (max 40 ord) for indstillingen med oplysning om f.eks. liveoptrædener, udgivelser, tracks, projekter mv. Eventuelle musikudgivelser, som ønskes lagt til grund for bedømmelsen, skal uploaded i mp3 format. Desuden navn og kontaktinformationer på indstilleren.

Link til indstilling af Årets Musiker/Sanger: http://app.festivall.dk/application/JQAAAA/

4. Indstilling til Årets Nye Talent

Alle kan med tilladelse fra kandidaten indstille nye, ikke-etablerede solister eller grupper, som i perioden 01.07.2013-30.06.2014 i særlig grad har gjort sig bemærket gennem liveoptræden, udgivelse af debutalbum, demo, tracks eller anden formidling.

Indstillingen skal angive: kunstnernavn samt en konkret begrundelse (max 40 ord) for indstillingen med oplysning om f.eks. tracks, debutkoncert, udgivelse, kompositioner, liveoptræden og medvirken i aktiviteter i genrens vækstlag mv. Eventuelle musikudgivelser, som ønskes lagt til grund for bedømmelsen, skal uploaded i mp3 format. Desuden navn og kontaktinformationer på indstilleren.

Herudover skal de indstillede musikere være indforståede i at medvirke ved en afstemningskoncert i København den 15. november 2014 i tidsrummet mellem kl. 17 og 24. Medvirken omfatter præsentation og optræden i 20 minutter. Der ydes godtgørelse for transportomkostninger i tilknytning til denne medvirken.  Derimod ydes der ikke honorar for optræden. Folk Danmark vil sørge for omfattende presse i forbindelse med arrangementet. Ligeledes vil vi forsøge at streame koncerten til internettet.

Link til indstilling af Årets Nye Talent: http://app.festivall.dk/application/KAAAAA/

5. Indstilling til Årets Traditionspris

Alle kan med tilladelse fra kandidaten indstille en person eller gruppe mv., der gennem udøvelse, udgivelser, projekter eller andet har ydet en særlig indsats for formidling, udbredelse eller fornyelse af den traditionelle musik.

Indstillingen skal angive: navn på kandidat samt en konkret begrundelse på max. 40 ord for indstillingen med oplysning om f.eks. projekter, arrangementer, liveoptræden eller udgivelser mv. Eventuelle musikudgivelser, som ønskes lagt til grund for bedømmelsen, skal uploaded i mp3 format. Desuden navn og kontaktinformationer på indstilleren.

Link til indstilling af Årets Traditionspris:  http://app.festivall.dk/application/KQAAAA/

6. Årets Spillested

Alle kan med tilladelse fra kandidaten indstille et spillested eller arrangør, som i perioden 01.07.2013 – 30.06.2014 har afholdt minimum 6 koncerter/arrangementer med præsentation af roots- og folkemusik i Danmark.

Indstillingen skal angive: navn på spillested/arrangør samt en skriftlig begrundelse på max 40 ord, som er egnet til offentliggørelse. Endvidere dokumentation for spillestedets koncerter/arrangementer, samt navn og kontaktinformationer på indstilleren.

Link til indstilling af Årets Spillested: http://app.festivall.dk/application/JAAAAA/

Kontakt vedr. indstillinger: Rasmus Fribo, ROSA-folk på fribo@rosa.org eller tlf. +45 20708544

 

C. Nominering og udpegning af prismodtagere

1. Årets Udgivelse (album)
– Nominering: Akademiet udpeger op til 5 udgivelser som nominerede.
– Valg af prismodtager: Juryen vælger modtageren blandt de nominerede

2. Årets Komponist/Sangskriver
– Nominering: Akademiet udpeger op til 5 personer som nominerede.
– Valg af prismodtager: Juryen vælger modtageren blandt de nominerede

3. Årets Musiker/Sanger.
– Nominering: Akademiet udpeger op til 5 kunstnernavne som nominerede.
– Valg af prismodtager: Juryen vælger modtageren blandt de nominerede.

4. Årets Nye Talent
– Nominering: Akademiet udpeger op til 5 kunstnernavne som nominerede.
– Valg af prismodtager: Særskilt afstemning i tilknytning til afstemningskoncert d. 15/11.

5. Årets Traditionspris
– Nominering: Akademiet udpeger op til 5 personer/grupper mv. som nominerede.
– Valg af prismodtager: Juryen vælger modtageren blandt de nominerede.

6. Årets Spillested
– Nominering: Et særligt akademi bestående af musikere nominerer op til 5 spillesteder.
– Valg af prismodtager: Modtageren vælges gennem online-afstemning.

Kontakt vedr. nominering og udpegning af prismodtagere: Lone Lambert Jensen – lone@folksongs.dk – tel: 21 789 384

 

D. Akademiets og juryens funktioner

Akademiet og juryen er sammensat af personer med professionel baggrund inden for dansk roots- og folkemusik samt bredt kendskab til såvel udgivelser som live optræden, formidling og andre relevante aktiviteter.

Akademiet udvælger blandt alle indstillede kandidater fem kandidater som nominerede inden for hver kategori (undtagen “årets spillested”).

Grundlaget for akademiets vurdering er alene en kunstnerisk og kvalitetsmæssig bedømmelse i overensstemmelse med kriterierne for hver kategori. Roots- og folkemusik er i denne sammenhæng defineret som musik, der tager udgangspunkt i en dansk/nordisk/vestlig musiktradition.

Nomineringen afsluttes den 2. november 2014, og snarest herefter herefter offentliggøres de nomineredes navne for hver priskategori. Endvidere gives en kort begrundelse svarende til oplysninger, der er givet i forbindelse med indstillingen.

Juryen foretager det endelige valg af prismodtagere derefter valget af en prismodtager inden for kategorierne Udgivelse, Komponist/Sangskriver, Musiker/Sanger samt Traditionsprisen. Valget sker ud fra samme retningslinjer som beskrevet ovenfor.

For priserne Arets Nye Talent samt Årets Spillested gennemføres valg af prismodtagere ved en afvigende procedure (se under punkt E).

Blandt akademiets og juryens medlemmer udpeges en formand, der påser at almindelige habilitetsregler er overholdt. Intet medlem af akademiet eller juryen kan deltage i nominering eller valg inden for en priskategori, der omfatter egne udgivelser eller aktiviteter, som han eller hun har en eksisterende eller forestående særlig interesse i, herunder økonomisk interesse. Akademiet og juryen tilrettelægger selv sit arbejde. Formanden afgør eventuelle tvivlsspørgsmål, og ved eventuelle afstemninger med stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Offentliggørelse af alle prismodtageres navne foregår ved selve prisfesten lørdag den 29. november 2014 på Copenhagen Jazzhouse i København.

Kontakt vedr. akademiet og juryen: Lone Lambert Jensen – lone@folksongs.dk – tlf. 21789384

 

E. Særlige afstemninger

Årets Spillested

Prismodtageren vælges ved en åben online-afstemning, hvor enhver med interesse for dansk roots- og folkemusik kan afgive en stemme. Afstemningen vil omfatte de spillesteder, der er nomineret af akademiet for denne priskategori. Akademiet til denne kategori består af musikere.

Afstemningen blandt de op til 5 nominerede spillesteder foregår via et link, der offentliggøres senest den 2. november 2014. Online-afstemningen afsluttes den 16. november 2014.

Fremgangsmåden ved deltagelse i afstemningen vil fremgå af en vejledningen på hjemmesiden.

Det spillested, som ved afstemningens afslutning har fået flest stemmer, bliver udpeget som prismodtager.

Kontakt vedr. online-afstemning: Rasmus Fribo, ROSA-folk på fribo@rosa.org eller tlf. 5363 2990

Årets Nye Talent

De nominerede bands/solister medvirker ved en afstemningskoncert i København lørdag den 15. november 2014. Valg af prismodtagere sker ved en særlig afstemningsprocedure denne aften. Prismodtagerens navn offentliggøres først ved selve prisfesten lørdag den 29. november 2014.

Arrangementet omfatter ud over de nominerede i talentkategorien en koncert med et eller flere etablerede bands samt mulighed for jamsessions og efterfest.

Kontakt vedr. udpegning af Årets Nye Talent: Lone Lambert Jensen – lone@folksongs.dk – tlf. 21789384

 

 

 

 

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.