Priskategorier & Kriterier

For “DMA Folk 2017” er priserne:DMA Folk 2016. Copyright Jacob Crawfurd

 

  • Årets Folk Udgivelse
  • Årets Folk Komponist
  • Årets Folk Sangskriver
  • Årets Folk Musiker
  • Årets Folk Sanger
  • Årets Folk Traditionspris
  • Årets Folk Spillested
  • Årets Global Roots Album
  • Årets Global Roots Kunstner

 

Årets Folk Udgivelse (album)

Prisen går til et album der er udgivet i perioden 01.07.2016 – 30.09.2017. Der lægges vægt på originalitet og personlighed i det musikalske udtryk, fordybelse, videreudvikling og/eller fornyende elementer, nyskreven eller personlig fortolkning af eksisterende musik, samt særlige tekniske kompetencer.
Album defineres i denne sammenhæng som en samlet musikudgivelse på over 30 minutter, som er offentligt anskaffelig. Både fysiske udgivelser og online-albums kan indstilles. Genudgivelser (helt eller delvist) kan ikke indstilles.

Indstillingen skal angive: 1) Albumtitel, 2) kunstnernavn, 3) udgiver, 4) udgivelsesdato, 5) billede af for- og bagsidecover, 6) mp3-filer for hele albummet som uploades, 7) indstillerens navn og kontaktinformationer.

Frist for indstillinger er 16/2 2018 kl. 23.59

Link til indstillinger: http://app.festivall.dk/application/wAAAAA/

 

Årets Folk Komponist

Prisen går til en komponist eller komponistfællesskab som gennem sine kompositioner viser høj kunstnerisk kvalitet, originalitet og nyskabende kobling til traditionelle udtryk, på baggrund af 3 værker på et album udgivet i perioden 01.07.2016 – 30.09.2017. Den/de indstillede skal være krediteret som komponist på hvert enkelt værk, der lægges til grund for indstillingen. Både enkeltpersoner og komponistfællesskaber kan indstilles såfremt de 3 indstillede værker har samme komponistbesætning.

Album defineres i denne sammenhæng som en samlet udgivelse på over 30 minutter, som er offentligt anskaffeligt. Værker fra både fysiske og udgivelser og online-albums mv. tages i betragtning. Genudgivelser (helt eller delvist) kan ikke indstilles.

Bemærk at den samme person/komponistfællesskab kun kan indstilles i én af de to kategorier ”Årets Komponist” og ”Årets Sangskriver” for den pågældende indstillede udgivelse.

Indstillingen skal angive: 1) Navn og kontaktinformationer på kandidaten, 2) navn og kontaktinformationer på pladeselskab/udgiver, 3) tre værker som uploades på mp3-filer, 4) indscannede billeder af for- og bagside af albumcoveret, 5) indstillerens navn og kontaktinformation.

Frist for indstillinger er 16/2 2018 kl. 23.59

Link til indstillinger: http://app.festivall.dk/application/uwAAAA/

 

Årets Folk Sangskriver

Prisen går til en kunster hvis sange indeholder kunstnerisk originalitet og personlighed – med sproglig kvalitet, tyngde i tekstindhold og melodimateriale, samt sammenhæng mellem tekst og melodi. i perioden 01.07.2016 – 30.09.2017. Den/de indstillede skal være krediteret som forfatter/sangskriver på hvert enkelt værk, der lægges til grund for indstillingen. Både enkeltpersoner og sangskriverfællesskaber kan indstilles såfremt de 3 indstillede værker har samme sangskriverbesætning.
Album defineres i denne sammenhæng som en samlet udgivelse på over 30 minutter, som er offentligt anskaffelig. Værker fra både fysiske og udgivelser og online-albums mv. tages i betragtning. Genudgivelser (helt eller delvist) kan ikke indstilles.

Bemærk at den samme person/sangskriverfællesskab kun kan indstilles i én af de to kategorier ”Årets Komponist” og ”Årets Sangskriver” for den pågældende indstillede udgivelse.

Indstillingen skal angive: 1) Navn og kontaktinformationer på kandidaten, 2) navn og kontaktinformationer på pladeselskab/udgiver, 3) tre værker som uploades på mp3-filer, 4) indscannede billeder af for- og bagside af albumcoveret, 5) indstillerens navn og kontaktinformation.

Frist for indstillinger er 16/2 2018 kl. 23.59

Link til indstillinger: http://app.festivall.dk/application/vgAAAA/

 

Årets Folk Musiker (instrumentalist)

Prisen går til en soloartist eller en solist i en gruppe som mellem 01.07.2016 – 30.09.2017 har udmærket sig musikalsk, kunstnerisk og med et stærkt personligt udtryk og god kommunikation på scenen. Én som er ekstra aktiv på landets spillesteder, på festivaler eller i andre offentlige sammenhænge. Kun enkeltpersoner kan indstilles.

Indstillingen skal angive: 1) Navn og kontaktinformationer på kandidaten, samt instrument(er), 2) en konkret begrundelse (max 300 tegn, inkl. mellemrum) med oplysning om f.eks. liveoptræden, udgivelser, tracks, projekter mv. indenfor perioden, 3) tre eksempler (mindst én lydfil (mp3), evt. video (mp4) og beskrivelser (pdf)), 4) navn og kontaktinformationer på indstilleren.

Frist for indstillinger er 16/2 2018 kl. 23.59

Link til indstillinger: http://app.festivall.dk/application/vAAAAA/

 

 Årets Folk Sanger (vokalist)

Prisen går til en soloartist eller en solist i en gruppe som mellem 01.07.2016 – 30.09.2017 har udmærket sig musikalsk, kunstnerisk og med et stærkt personligt udtryk og god kommunikation på scenen. Én som er ekstra aktiv på landets spillesteder, på festivaler eller i andre offentlige sammenhænge. Kun enkeltpersoner kan indstilles.

Indstillingen skal angive: 1) Navn og kontaktinformation på kandidaten, 2) en konkret begrundelse (max 300 tegn, inkl. mellemrum) med oplysning om f.eks. liveoptræden, udgivelser, tracks, projekter mv. indenfor perioden, 3) tre eksempler (mindst én lydfil (mp3), evt. video (mp4) og beskrivelser (pdf), 4) navn og kontaktinformationer på indstilleren.

Frist for indstillinger er 16/2 2018 kl. 23.59

Link til indstillinger: http://app.festivall.dk/application/vQAAAA/

Årets Folk Traditionspris 

Prisen går til en person eller gruppe som i perioden 01.07.2016 – 30.09.2017 har udmærket sig gennem levendegørelse, formidling, fornyelse af og fordybelse i en dansk musiktradition, eller som i særlig grad har vedligeholdt en musikalsk tradition indenfor genren.

Indstillingen skal angive: 1) Navn og kontaktinformation på kandidaten, 2) en konkret begrundelse (max 300 tegn, inkl. mellemrum) med oplysning om f.eks. liveoptræden, udgivelser, tracks, projekter mv. indenfor perioden, 3) tre eksempler (mindst én lydfil (mp3), evt. video (mp4) og beskrivelser (pdf), 4) navn og kontaktinformationer på indstilleren.

Frist for indstillinger er 16/2 2018 kl. 23.59

Link til indstillinger: http://app.festivall.dk/application/vwAAAA/

 

Årets Folk Spillested

Prisen går til et spillested, festival eller anden koncertarrangør som i perioden 01.07.2016 – 30.09.2017 har opnået fremgang og styrket sin position med et aktivt virke og et for genren og dets publikum godt koncept og program, og som i særlig grad har givet deres gæstende kunstnere en god oplevelse. Vi vil fremhæve de personer som udfører et stort men ofte usynligt stykke arbejde, og som bidrager til og sikrer at koncerter og festivaler bliver afholdt.

Dette er en musikerpris, det vil sige at den jury som vurderer og nominerer de indstillede består af musikere.

Indstillingen skal angive: 1) Navn og kontaktinformation på kandidaten, 2) en konkret begrundelse med eksempler (max 700 tegn, inkl. mellemrum), 3) navn og kontaktinformationer på indstilleren.

Frist for indstillinger er 16/2 2018 kl. 23.59

Link til indstillinger: http://app.festivall.dk/application/ugAAAA/

 

Årets Global Roots Album

Prisen går til et album indenfor global roots området, der er udgivet i perioden 01.07.2016 – 30.09.2017. Der lægges vægt på originalitet og personlighed i det musikalske udtryk, fordybelse, videreudvikling og/eller fornyende elementer, nyskreven eller personlig fortolkning af eksisterende musik, samt særlige tekniske kompetencer.

Album defineres i denne sammenhæng som en samlet musikudgivelse på over 30 minutter, som er offentligt anskaffelig. Både fysiske udgivelser og online-albums kan indstilles. Genudgivelser (helt eller delvist) kan ikke indstilles.

Indstillingen skal angive: 1) Albumtitel, 2) kunstnernavn, 3) udgiver, 4) udgivelsesdato, 5) billede af for- og bagsidecover, 6) mp3-filer for hele albummet som uploades, 7) indstillerens navn og kontaktinformationer.

Frist for indstillinger er 16/2 2018 kl. 23.59

Link til indstillinger: http://app.festivall.dk/application/wgAAAA/

 

Årets Global Roots Kunstner

Prisen går til en soloartist eller en solist i en gruppe som mellem 01.07.2016 – 30.09.2017 har udmærket sig musikalsk inden for global roots området, kunstnerisk og med et stærkt personligt udtryk og god kommunikation på scenen. Én som er ekstra aktiv på landets spillesteder, på festivaler eller i andre offentlige sammenhænge. Kun enkeltpersoner kan indstilles.

Indstillingen skal angive: 1) Navn og kontaktinformationer på kandidaten, samt instrument(er), 2) en konkret begrundelse (max 300 tegn, inkl. mellemrum) med oplysning om f.eks. liveoptræden, udgivelser, tracks, projekter mv. indenfor perioden, 3) tre eksempler (mindst én lydfil (mp3), evt. video (mp4) og beskrivelser (pdf)), 4) navn og kontaktinformationer på indstilleren.

Frist for indstillinger er 16/2 2018 kl. 23.59

Link til indstillinger: http://app.festivall.dk/application/wQAAAA/

 

 

Ring

+45 20 49 35 30