Priskategorier & Kriterier

I 2016 var priserne:DMA Folk 2016. Copyright Jacob Crawfurd

 

  • Årets Udgivelse
  • Årets Komponist
  • Årets Sangskriver
  • Årets Musiker
  • Årets Sanger
  • Årets Nye Talent
  • Årets Traditionspris
  • Årets Folk Spillested

 

Årets Udgivelse (album)

Prisen går til et album der er udgivet i perioden 01.07.2015 – 30.06.2016. Der lægges vægt på originalitet og personlighed i det musikalsk udtryk, fordybelse, videreudvikling og/eller fornyende elementer, nyskreven eller personlig fortolkning af eksisterende musik, samt særlige tekniske kompetencer.

Album defineres i denne sammenhæng som en samlet musikudgivelse på over 30 minutter, som er offentligt anskaffelig. Både fysiske udgivelser og online-albums kan indstilles. Indstillingen skal angive: 1) Albumtitel, 2) kunstnernavn, 3) udgiver, 4) udgivelsesdato, 5) billede af for- og bagsidecover, 6) mp3-filer for hele albummet som oploades, 7) indstillerens navn og kontaktinformationer.

 

Årets Komponist

Prisen går til en komponist eller komponistfællesskab som gennem sine kompositioner viser høj kunstnerisk kvalitet, originalitet og nyskabende kobling til traditionelle udtryk, på baggrund af 3 værker på et album udgivet i perioden 01.07.2015 – 30.06.2016. Den/de indstillede skal være krediteret som komponist på hvert enkelt værk, der lægges til grund for indstillingen. Både enkeltpersoner og komponistfællesskaber kan indstilles såfremt de 3 indstillede værker har samme komponistbesætning..

Indstillingen skal angive: 1) Navn og kontaktinformationer på kandidaten, 2) navn og kontaktinformationer på pladeselskab/udgiver, 3) tre værker som uploades på mp3-filer, 4) indscannede billeder af for- og bagside af albumcoveret, 5) indstillerens navn og kontaktinformation.

Bemærk at den samme person/komponistfællesskab kun kan indstilles i én af de to kategorier ”Årets Komponist” og ”Årets Sangskriver” for den pågældende indstillede udgivelse.

 

Årets Sangskriver

Prisen går til en kunster hvis sange indeholder kunstnerisk originalitet og personlighed – med sproglig kvalitet, tyngde i tekstindhold og melodimateriale, samt sammenhæng mellem tekst og melodi, i perioden 01.07.2015 – 30.06.2016. Den/de indstillede skal være krediteret som forfatter/sangskriver på hvert enkelt værk, der lægges til grund for indstillingen. Både enkeltpersoner og sangskriverfællesskaber kan indstilles såfremt de 3 indstillede værker har samme sangskriverbesætning.

Indstillingen skal angive: 1) Navn og kontaktinformationer på kandidaten, 2) navn og kontaktinformationer på pladeselskab/udgiver, 3) tre værker som uploades på mp3-filer, 4) indscannede billeder af for- og bagside af albumcoveret, 5) indstillerens navn og kontaktinformation.

Bemærk at den samme person/sangskriverfællesskab kun kan indstilles i én af de to kategorier ”Årets Komponist” og ”Årets Sangskriver” for den pågældende indstillede udgivelse.

 

Årets Musiker (instrumentalist)

Prisen går til en soloartist eller en solist i en gruppe som mellem 01.07.2015 – 30.06.2016 har udmærket sig musikalsk, kunstnerisk og med et stærkt personligt udtryk og god kommunikation på scenen. Én som er ekstra aktiv på landets spillesteder, på festivaler eller i andre offentlige sammenhænge. Kun enkeltpersoner kan indstilles.

Indstillingen skal angive: 1) Navn og kontaktinformationer på kandidaten, samt instrument(er), 2) en konkret begrundelse (max 40 ord) med oplysning om f.eks. liveoptræden, udgivelser, tracks, projekter mv. indenfor perioden, 3) tre eksempler (mindst én lydfil (mp3), evt. video (mp4) og beskrivelser (pdf)), 4) navn og kontaktinformationer på indstilleren.

 

 Årets Sanger (vokalist)

Prisen går til en soloartist eller en solist i en gruppe som mellem 01.07.2015 – 30.06.2016 har udmærket sig musikalsk, kunstnerisk og med et stærkt personligt udtryk og god kommunikation på scenen. Én som er ekstra aktiv på landets spillesteder, på festivaler eller i andre offentlige sammenhænge. Kun enkeltpersoner kan indstilles.

Indstillingen skal angive: 1) Navn og kontaktinformation på kandidaten, 2) en konkret begrundelse (max 40 ord) med oplysning om f.eks. liveoptræden, udgivelser, tracks, projekter mv. indenfor perioden, 3) tre eksempler (mindst én lydfil (mp3), evt. video (mp4) og beskrivelser (pdf), 4) navn og kontaktinformationer på indstilleren.

Årets Nye Talent

Prisen går til en ny, ikke-etableret solist eller gruppe, som i perioden 01.07.2015 – 30.06.2016 i særlig grad har gjort sig bemærket gennem liveoptræden, udgivelse af debutalbum, demo tracks eller anden formidling.

Det understreges, at solisten eller de enkelte medlemmer i en gruppe skal være ikke-etablerede musikere, som ikke tidligere har udgivet plader, eller modtaget hædersbevisninger fra DMA Folk.

Vinderen udpeges ved afstemning på baggrund af liveoptræden ved et separat arrangement forud for prisefesten. De indstillede musikere skal derfor være indforståede i at medvirke ved en afstemningskoncert i Odense fredag d. 18. november 2016. Medvirken omfatter præsentation og optræden i 20 minutter.

Der ydes godtgørelse for dokumenterede transportomkostninger i tilknytning til denne medvirken. Der ydes ikke honorar for optræden.

Indstillingen skal angive: 1) Navn og kontaktinformation på kandidaten, 2) en konkret begrundelse (max. 40 ord) med oplysning om f.eks. tracks, debutkoncert, liveoptræden, debutudgivelse, kompositioner, og medvirken i aktiviteter i genrens vækstlag mv. indenfor perioden, 3) kunstnerens navn og kontaktinformation, 4) navn og kontaktinformationer på indstilleren, 5) eventuelle musikeksempler, som ønskes lagt til grund for bedømmelsen (mp3).

 

Årets Traditionspris 

Prisen går til en person eller gruppe som i perioden 01.07.2015 – 30.06.2016 har udmærket sig gennem levendegørelse, formidling, fornyelse af og fordybelse i en dansk musiktradition, eller som i særlig grad har vedligeholdt en musikalsk tradition indenfor genren.

Indstillingen skal angive: 1) Navn og kontaktinformation på kandidaten, 2) en konkret begrundelse (max 40 ord) med oplysning om f.eks. liveoptræden, udgivelser, tracks, projekter mv. indenfor perioden, 3) tre eksempler (mindst én lydfil (mp3), evt. video (mp4) og beskrivelser (pdf), 4) navn og kontaktinformationer på indstilleren.

 

Årets Folk Spillested

Prisen går til et spillested, festival eller anden koncertarrangør som i perioden 01.07.2015 – 30.06.2016 har opnået fremgang og styrket sin position med et aktivt virke og et for genren og dets publikum godt koncept og program, og som i særlig grad har givet deres gæstende kunstnere en god oplevelse. Vi vil fremhæve de personer som udfører et stort men ofte usynligt stykke arbejde, og som bidrager til og sikrer at koncerter og festivaler bliver afholdt.

Dette er en musikerpris, det vil sige at den jury som vurderer og nominerer de indstillede består af musikere.

Indstillingen skal angive: 1) Navn og kontaktinformation på kandidaten, 2) en konkret begrundelse med eksempler (max 100 ord), 3) navn og kontaktinformationer på indstilleren.

 

 

Ring

+45 20 49 35 30