Generelle vilkår for indstillinger.

 

Alle indstillede skal have hovedvirke indenfor Roots- og folkemusik i Danmark, enten via pladeselskab, gruppe, bopæl eller statsborgerskab. Roots- og Folkemusik defineres i denne sammenhæng som musik, der tager udgangspunkt i en dansk/nordisk/vestlig musiktradition. For de to Global priser gælder det, at musikken skal være traditionsbunden, men geografien udvides til at omfatte hele kloden

Alle indstillinger skal indgives via linket ved hver enkelt kategori.

Hver enkelt kandidat kan kun indstilles én gang til hver kategori. Før du indstiller en kandidat, skal denne derfor spørges om

1) accepterer vedkommende indstillingen

2) vedkommende allerede er blevet indstillet.

 

Vær opmærksom på at kandidaterne kun vurderes for perioden 01.07.2016 til og med 30.09.2017.

For enhver indstilling gælder, at den person eller virksomhed, der foretager indstillingen bærer ansvaret for 1) at de formelle krav i pågældende kategori er opfyldt, 2) at eventuelle andre rettighedshavere ligeledes er indforstået, og 3) at der fremlægges fornøden dokumentation i tilfælde af tvivlspørgsmål. I modsat fald vil indstillingen blive afvist.

Indstillinger og indstilleres navne bliver ikke offentliggjort.

Dette skal du have klar før du går i gang:

•Navn og kontaktoplysninger på både indstiller og indstillede.
•Evt. materiale (lydfiler, video, mv.) som skal uploades – se kriterierne for kategorien.
•Evt. begrundelse for indstillingen – se kriterierne for kategorien.

 

Ring

+45 20 49 35 30